GŁÓWNA

PRAWY PAS

WSPÓŁPRACA

INSTAGRAM

Piotr Lisowski

19 paź 21:20

Kukiz'15 - policyjne wideorejstratory Videorapid 2A powinny być zdelegalizowane!

Posłowie twierdzą, że policyjne radiowozy wyposażone w wideorejestrator Videorapid 2A nie potrafią prawidłowo wykonywać pomiaru prędkości. Domagają się audytu, zawieszenia wykonywania pomiarów, bądź delegalizacji. Warto dodać, że w listopadzie w ręce policji ma trafić 140 nowych BMW z tymi urządzeniami na pokładzie.

 

{module_contentholder,name="reklama750-300"}

Rzecz w tym, że wyświetlana prędkość na nagraniu z wideorejestratora Videorapid 2A jest mierzona na kołach radiowozu. Oznacza to, że by wykonać poprawny pomiar, radiowóz musi jechać z taką samą prędkością, co filmowany samochód. Zarówno na początku jak i na końcu odcinka pomiarowego.

Posłowie Kukiz'15 w interpelacji złożonej do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślają, że wideorejestratory "(...) z powodu niedopuszczalności zastosowanej procedury (metodologii) generują błędne wyniki pomiaru prędkości mierzonego pojazdu".

Można w niej także przeczytać, że prędkościomierz kontrolny jest mylnie postrzegany jako przyrząd mierzący prędkość pojazdu nagrywanego, w sytuacji kiedy mierzy on wyłącznie prędkość radiowozu. Problem w tym, że z powodu nieuprawnionego zatwierdzenia przez Główny Urząd Miar z gruntu wadliwej i nieuczciwej - a z metrologicznego punktu widzenia niedopuszczalnej – metody pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym niemal każdy pomiar jest błędny, obarczony błędem grubym.

Jedynie pomiar bezpośredni prędkości radiowozu – zachowaniem stałej odległości między pojazdami nagrywającym i nagrywanym - może przełożyć się na prawidłowe oszacowanie na drodze pomiaru pośredniego, prędkości pojazdu kontrolowanego. Jednakże w praktyce wypełnienie tego niezbędnego warunku dla prawidłowego przeprowadzenia szacunku jest niemożliwe do realizacji, ponieważ opiera się ona wyłącznie na ocenie wzrokowej odległości pomiędzy pojazdami przez funkcjonariusza Policji.

Najczęściej radiowóz rozpoczyna nagrywanie i pomiar pośredni pojazdu kontrolowanego znajdując się w odległości 250-400 metrów za pojazdem kontrolowanym i w tej sytuacji nie ma realnej możliwości utrzymywania stałej odległości między pojazdami na podstawie wyłącznie oceny wzrokowej, a żadne urządzenia typu dalmierz lub aktywny tempomat czy radar nie kontrolują odległości pomiędzy pojazdami.

Ocena stałej odległości odbywa się wyłącznie „na oko” i jest oparta na szacunku i subiektywnej ocenie funkcjonariusza, lecz z rzeczywistym wypełnianiem niezbędnego warunku pomiaru pośredniego nie ma nic wspólnego. Każdy obywatel Polski, także posiadacz pojazdu, kierowca musi mieć przeświadczenie, że żyjąc w państwie prawa nie będzie narażony na konsekwencje wynikające z wadliwego działania organu wskutek użycia ułomnego urządzenia, jakim jest wideorejestrator w zakresie pomiaru prędkości.

Pełną treść interpelacji znajdziecie w poniższym źródle.

źródło: sejm.pl (Interpelacja nr 16251 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wideorejestratorów)

 

 

 

Ostatnio popularne: