{module_contentholder, name="lut16_U94682_BP_infinity"}
{module_contentholder, name="lut16_U94683_BP_infinity"}

ZIEMOWIT ZIEMKIEWICZ

17 LUT 21:30

Ceny paliw pójdą w górę przez podatek od dużych sieci handlowych!

Jeżeli aktualny projekt ustawy nie ulegnie zmianie, na co się nie zanosi, ceny paliw pójdą w górę. Nowe prawo oznacza także, że stacje w mniejszych miejscowościach będą nieczynne w weekendy. Wszystko przez kolejną opłatę dla stacji otwartych w dni ustawowo wolne.

Tanie paliwo może znowu przejść do historii. Wszystko za sprawą ustawy dotyczącej podatku od sprzedaży detalicznej. Ministerstwo Finansów opublikowało nowy projekt ustawy, który zakłada nałożenie nowego podatku na branżę handlową. Pierwotnie ustawa miała na celu obłożenie wielkich sieci handlowych, czyli np. Tesco i Biedronka, podatkiem od obrotów w wysokości od 0,7% do 1,9%. Rząd zapowiadał, że z podatku zwolniona będzie sprzedaż detaliczna paliw. Ale w najnowszym projekcie ustawy taki zapis się nie znalazł. Oznaczać to będzie wzrost obciążeń podatkowych, jakie ponoszą właściciele stacji paliw.

Już teraz lwia część kwoty jaką płacimy za paliwo trafia do budżetu Państwa. Jak wylicza Polska Izba Paliw Płynnych, podatki stanowią 60% ceny brutto oleju napędowego i ok. 65% ceny brutto benzyny bezołowiowej. Marża sprzedawcy tylko nieznacznie przekracza 2%. Jak można się domyślić, przedsiębiorca nie będzie odprowadzał prawie całego zysku do fiskusa. Jedyne co w tej sytuacji może się wydarzyć, to przerzucenie kosztów na klienta.

Niemiła niespodzianka może czekać na każdego, kto będzie chciał zatankować w weekend. Z powodu najwyższej stawki podatku 1,9%, która obowiązywać ma dla handlu w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, część właścicieli stacji benzynowych może zdecydować się zamknąć je w tym czasie. W najgorszej sytuacji znajdą się kierowcy z niewielkich miejscowości, gdzie istnieje tylko jedna stacja paliw.

Polska Izba Paliw Płynnych twierdzi, że proponowane obecnie przez Ministra Finansów rozwiązania nakładają nieproporcjonalnie duże obciążenia na handel paliwami. Dlatego stanowczo sprzeciwia się obciążeniu dodatkowym podatkiem sprzedaży detalicznej paliw, bo będzie to w ponad 70% podatek od podatku.

Spowoduje to zdecydowane pogorszenie rentowności uczciwych przedsiębiorców, a co za tym idzie jeszcze zmniejszy i tak już nikłe możliwości konkurowania z przestępcami, omijającymi przepisy. Może to w praktyce spowodować wycofanie się z rynku tych przedsiębiorców, którzy funkcjonują na progu opłacalności, a w konsekwencji zmniejszyć wpływy do budżetu państwa, wbrew intencjom przyświecającym ustawodawcy.

Wątpliwości PIPP budzi też opodatkowanie paliw, już opodatkowanych podatkiem akcyzowym, kolejnym podatkiem o charakterze obrotowym. Izba uważa, że może być to niezgodne z dyrektywą 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad opodatkowania podatkiem akcyzowym. Wskazują na to orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w podobnych sprawach.

W wyniku spotkania, zorganizowanego w Kancelarii Prezesa Radu Ministrów 10 lutego, przedstawiciele rządu zapowiedzieli wprowadzenie szeregu zmian do projektu ustawy. Niestety, jak wynika z wypowiedzi medialnych, nadal nie została przyjęta większość propozycji branży paliwowej, co w efekcie może spowodować szereg komplikacji na rynku paliw.

 

{module_contentholder,name="reklama750-300"}

 

 

ŹRÓDŁA:

PALIWA.PL (Trwa proces legislacyjny projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej)

PALIWA.PL (Branża paliwowa ponownie apeluje o uwzględnienie specyfiki branży w projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej)

ZOBACZ TAKŻE

comments powered by Disqus