{module_contentholder, name="lis16_U248826_BP_infinity"}
{module_contentholder, name="lis16_U248827_BP_infinity"}
{module_contentholder, name="lis16_U248828_BP_infinity"}
{module_contentholder, name="lis16_U248829_BP_infinity"}

Piotr Lisowski

Od 10 listopada 2016 r. dużo łatwiej zdać egzamin na prawo jazdy!

Dotychczas podczas egzaminu na prawo jazdy, w przypadku popełnienia przez zdającego błędu, egzaminator miał obowiązek przerwania egzaminu. Zdający automatycznie uzyskiwał wtedy negatywny wynik z egzaminu na prawo jazdy. Od czwartku zakończenie egzaminu jest zależne już tylko od oceny egzaminatora.

12 LIS 17:40

 

{module_contentholder,name="reklama750-300"}

Od 10 listopada 2016 r. egzaminator może przerwać egzamin (zlikwidowano bezwzględny obowiązek), ale nie musi tego zrobić. Ocena konieczności przerwania egzaminu należy do egzaminatora i jest zależna od sytuacji drogowej i ogólnej oceny przygotowania kandydata na kierowcę. Niewłaściwe wykonanie zadania egzaminator może potraktować jako jeden z dwóch dopuszczalnych błędów i kontynuować egzamin.

Zmiany wprowadzone nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa, w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, mają pozwolić na bardziej elastyczną ocenę kandydatów na kierowców. Okazuje się, że problemem były też w sytuacje, w których kandydat oblewał m.in. przez niewłaściwe oznakowanie dróg, czy występujące na drodze sytuacje nietypowe.

Warto przypomnieć o raporcie NIK sprzed roku, wg którego w Polsce uprawnienia dostaje tylko 34% egzaminowanych kierowców, w Niemczech – 74%. Rekordzistą został kierowca z Częstochowy, który podchodził do egzaminu 64 razy. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli rygorystyczne podejście do egzaminów nie miało swojego odzwierciedlenia na drogach.

Dochody ośrodków egzaminacyjnych z tytułu powtórnych testów teoretycznych i jazd praktycznych wynoszą aż 70% ogólnych przychodów tych instytucji. Jak mówi rzeczniczka NIK-u, Dominika Tarczyńska „można powiedzieć, że WORD-y żyją z egzaminów poprawkowych”.

ŹRÓDŁA:

mib.gov.pl (Od 10 listopada 2016 r. bardziej przyjazny egzamin na prawo jazdy)

dziennikustaw.gov.pl (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r.)

nik.gov.pl (NIK o nadawaniu uprawnień kierowcom)

{module_contentholder, name="lis16_U247068_BP_infinity"}

proszę, wyłącz adblocka
reklamy na leftlane.pl nie zasłonią ci żadnych treści,
nie będą też same z siebie wydawały dźwięków

{module_contentholder,name="reklama300"}