PIOTR Z. MAREK

20 LIS 07:30

RPO: Nie można odbierać prawa jazdy po przekroczeniu 24 pkt karnych!

Rzecznik Praw Obywatelskich twierdzi, że przepis jest niekonstytucyjny. W świetle obowiązującego prawa na kurs redukujący punkty karne możemy zapisać się także po przekroczeniu 24 punktów. Szkolenie trwa 1 dzień i kosztuje ok. 300-350 zł.

proszę, wyłącz adblocka
reklamy na leftlane.pl nie zasłonią ci żadnych treści,
nie będą też same z siebie wydawały dźwięków

{module_contentholder,name="reklama750"}

Kiedy dostajemy mandat, musimy liczyć się nie tylko z karą finansową, ale także z punktami karnymi. Jeżeli uzbieramy ich ponad 24, automatycznie tracimy prawo jazdy. Wyjątkiem są kierowcy posiadający uprawnienia poniżej 1 roku, którzy nie mogą zgromadzić więcej niż 20 punktów. Obecnie gdy nie przekroczymy wspomnianej granicy, możemy za własne pieniądze zapisać się na kurs reedukacyjny, który trwa 1 dzień, kosztuje ok. 300-350 zł i redukuje 6 pkt. Gdy jednak przekroczymy 24 punkty karne, w teorii tracimy taką możliwość. Nie zgadza się z tym Rzecznik Praw Obywatelskich, który twierdzi że takie ograniczenie jest niezgodne z konstytucją.

Wg RPO powołany przepis stanowi, że odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła lub przekroczyłaby 24. Zdaniem autora pisma zgłoszonego do RPO, przedmiotowa regulacja jest niezgodna z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, gdyż ustawa – Prawo o ruchu drogowym – nie upoważniła Ministra Spraw Wewnętrznych do określenia przypadków, gdy przejście szkolenia nie skutkuje zmniejszeniem liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Rzecznik dodaje, że przeprowadzona analiza przepisów prawa potwierdza zastrzeżenia zgłoszone przez obywatela.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że rozporządzenie nie może w dowolny sposób uzupełniać ani modyfikować treści ustawy, nawet jeśli za takim rozwiązaniem przemawiają względy celowościowe, czy też potrzeby związane z rozstrzyganiem konkretnych problemów prawnych. Zdaniem RPO, minister nie miał do tego prawa, a kierowca naruszających przepisy ruchu drogowego może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to jedynie kierowcy we wspomnianym okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

Rzecznik dodaje, że w wyjątkowych sytuacjach upoważnienie ustawowe może zezwalać na modyfikację treści ustawy za pomocą rozporządzenia, ale pozwolenie to musi być wyrażone wprost w przepisie upoważniającym. Prawodawca jednak nie upoważnił ministra spraw wewnętrznych do określenia w drodze rozporządzenia innych wyjątków od tej zasady. Ponadto powołana linia orzecznicza nie jest aprobowana przez wszystkie sądy administracyjne.

{module_contentholder, name="lis14_U94683"} {module_contentholder, name="lis14_U94682"}

ZOBACZ TAKŻE

comments powered by Disqus