ZIEMOWIT ZIEMKIEWICZ

17 CZE 22:40

Przepisy o odbieraniu praw jazdy zaskarżone do Rzecznika Praw Obywatelskich!

Stowarzyszenie Sędziów Polskich twierdzi, że większość w decyzji o odebranie prawa jazdy była uchylana przez sądy, co nie podobało się rządowi. Dlatego pojawiły się nowe przepisy, w świetle których obywatel został pozbawiony konstytucyjnego prawa do sądu.

 

 

 

Wpłynął wniosek o zaskarżenie przepisów, które nakazują Policji odbieranie praw jazdy. Dla przypomnienia – miesiąc temu w życie weszły przepisy, które wprowadzają zasadę automatycznego odbierania prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h.

Kierowca, który zostanie zatrzymany na takim wykroczeniu karany jest mandatem karnym w wysokości 500 zł oraz odbierane jest mu prawo jazdy. To właśnie podwójne karanie za tą samą rzecz jest głównym argumentem za tym, że nowe przepisy są sprzeczne z ustawą zasadniczą. Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego trafiło zaskarżenie, ma teraz wolną drogę aby skierować nowe przepisy do Trybunału Konstytucyjnego.

Negatywnie o nowych przepisach wypowiada się również środowisko sędziów zrzeszone w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich "Iustitia". W oświadczeniu jakie wydało stowarzyszenie można przeczytać, że "wprowadzenie wskazanego przepisu jest skutkiem faktu, iż po wydaniu w 2014 r. w Policji wewnętrznego zalecenia, aby szeroko stosować zatrzymywanie praw jazdy, większość decyzji o zatrzymaniu praw jazdy była uchylana przez sądy jako bezzasadna. Powyższe dane statystyczne były szeroko nagłaśniane przez prasę. Ustawodawca postanowił zatem odebrać sądom możliwość uchylania tych decyzji, gdy stwierdził, że orzeczenia sądów są zbyt korzystne dla obywateli. Pozbawił w związku z tym obywateli konstytucyjnego prawa do sądu."

Uwagi do obowiązującego prawa zgłasza również Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Fundacja zwraca uwagę na fakt, że nikt nie weryfikuje czy urządzenie pomiarowe działało poprawnie, czy droga była prawidłowo oznakowana oraz czy przekroczenie prędkości nie było wynikiem działania w okolicznościach wyższej konieczności (sytuacja zagrożenia życia i zdrowia).

We wszystkich tych przypadkach policjant musi odebrać prawo jazdy na 3 miesiące. Odebranie prawa jazdy wiąże się często z jeszcze większą karą, czyli z utratą pracy na skutek braku uprawnień do kierowania pojazdem. Do chwili obecnej ponad 2 tysiące kierowców ma czasowo odebrane prawa jazdy.

{module_contentholder, name="cze15_U94683"} {module_contentholder, name="cze15_U94682"}

ZOBACZ TAKŻE

comments powered by Disqus