W zamierzchłych czasach, czyli na początku lat dwutysięcznych pojęcie „samochodu elektrycznego” kojarzyło się jednoznacznie z Priusem. Nie był to oczywiście...