S17 między Warszawą, a Piaskami wydłużyła się o 24 km

Od piątku kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie na obwodnicy Kołbieli w ciągu budowanej drogi S17, a także na odcinku od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska (ok. 15 km).

Tym samym jedyne miejsce gdzie jeszcze przez jakiś czas będzie zwężenie do jednej jezdni, to ok. 400 metrowy odcinek w Ostrowiku. Prace budowlane na tych dwóch odcinkach jeszcze trwają, dlatego obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Nadal trwać będą prace poza ciągiem głównym

Będą one związane m.in. z budową MOP, dróg dojazdowych, kanalizacji deszczowej, czy zbiorników retencyjnych.


Obecnie inwestycja jest zaawansowana w zakresie robót na poziomie ok. 82 proc. Powstały m.in. ok. 24 km dwujezdniowej drogi oraz pięć węzłów (Góraszka, Wiązowna, Otwock, Ostrów, Kołbiel). Wykonawcą obu odcinków jest konsorcjum firm Strabag (lider) i Strabag Infrastruktura Południe (partner).

Wartość kontraktów węzeł Lubelska-obwodnica Kołbieli oraz obwodnica Kołbieli to w sumie ok. 596 mln zł, a całkowity koszt (włączając m.in. prace projektowe, archeologiczne, wykup gruntów, czy nadzór budowlany) to ok. 1,2 mld zł.

Finał prac wykończeniowych na obu odcinkach – między węzłem Lubelska, a końcem obwodnicy Kołbieli – GDDKiA planuje na IV kwartał tego roku.