Ruszyła budowa Północnej Obwodnicy Krakowa S52 (POK)

Droga będzie przejezdna w roku 2023, dzięki czemu Kraków będzie miał pełną, bezkolizyjną obwodnicę miasta.

Jest to możliwe dzięki decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

W pierwszej kolejności wykonawca musi wykarczować roślinność i zbudować drogi technologiczne, po których będą się poruszały pojazdy budowy.


W ramach inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa S52 długości ok. 12,5 km, na odcinku od węzła Modlnica (z rozbudową węzła) do węzła Kraków Mistrzejowice (bez węzła).

Każda jezdnia będzie miała po trzy pasy ruchu. Powstaną tunele pod rzeką Prądnik i miejscowością Zielonki – o długości 653 m, pod wzgórzem w Batowicach – o długości 496 m oraz pod wzgórzem Syberia, na terenie Krakowa, postanie tunel o długości 95 m.

W ciągu trasy ekspresowej powstanie 27 obiektów inżynierskich, 4 km murów oporowych oraz 25 km dróg dojazdowych do obsługi przyległych terenów.

Kraków będzie miał pełną obwodnicę

POK w ciągu drogi S52 zostanie połączona węzłem Mistrzejowice z S7 i w ten sposób zamknie się czwarta obwodnica Krakowa. Ciąg obwodnic połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie miasta (A4, DK79, DK94, S7,).

Usprawni ruch pojazdów od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez miasto.

Przejmie tranzyt, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą krajową nr 79. Według prognoz na nowym odcinku już w roku 2025 ruch przekroczy średnio 30 tys. poj./dobę.

13 listopada 2018 r. podpisano umowę na projekt i budowę S52 Północnej Obwodnicy Krakowa z konsorcjum firm: tureckiej Gulermak i polskiej Mosty Łódź, które wyceniły koszt zadania na 1 427 968 500,00 zł.