Noga z gazu, dziś akcja prędkość na terenie całej Polski!

rrem

4 czerwca 2020 roku Policja przeprowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”.

Jak informuje Policja, nadrzędnym celem działań będzie zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Niemniej jednak policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Głównym celem prowadzonych przez policjantów działań jest zapobieganie wypadkom drogowym przez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego.


Do godzin wieczornych mundurowi Wydziału Ruchu Drogowego będą dokonywali pomiarów prędkości. Stróże prawa wykorzystywać będą nową broń przeciwko „piratom drogowym”. Nowy rejestrator prędkości wyposażony jest w możliwość nagrywania pomiaru z dokładnym wskazaniem, którego pojazdu sprawdzana była prędkość.

W trakcie akcji policjanci będą szczególnie wyczuleni na te kategorie wykroczeń i przestępstw drogowych, które są głównymi przyczynami wypadków. Nadmierna prędkość, kierowanie pod wpływem alkoholu, nieprawidłowo wykonywane manewry – to najpoważniejsze „grzechy” kierowców.