Jakie drogi ekspresowe i autostrady powstaną do roku 2025?

Średni koszt budowy 1 km drogi ekspresowej to 41 mln zł. Ale są też odcinki kosztujące nawet 127 mln zł za 1 km!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pochwaliła się swoimi planami dotyczącymi budowy dróg ekspresowych i autostrad w Polsce. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, jak wygląda Program Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 z perspektywą do roku 2025.

Obecnie mamy 1694 km autostrad i 2460 km dróg ekspresowych, czyli łącznie 4153 km dróg szybkiego ruchu. Docelowo sieć autostrad w Polsce będzie miała 2100 km, a dróg ekspresowych – 5880 km


GDDKiA chwali się także, że jesteśmy na piątym miejscu w zestawieniu najdłuższych sieci dróg szybkiego ruchu w Europie. Dodaje, że średni koszt budowy autostrady i drogi ekspresowej jest zbliżony i zależny od liczby obiektów inżynierskich.

Średni koszt budowy 1 km autostrady wynosi od 36,4 do 50,6 mln zł

Natomiast koszt obecnie realizowanych dróg ekspresowych to średnio ok. 41 mln zł za kilometr. Są jednak wyjątki, gdzie koszt wybudowania 1 km jest znacznie wyższy.

Dotyczy to chociażby dwóch odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu S2 (blisko 282 mln za 1 km odcinka z tunelem na Ursynowie czy ponad 123 mln zł za 1 km odcinka mostowego), tunelowych odcinków na S1 Przybędza – Milówka (ok. 160 mln zł), S3 Bolków – Kamienna Góra (ok. 102 mln zł za 1 km), S52 Modlnica – Kraków Mistrzejowice (ok. 119 mln zł za 1 km) czy też dużego węzła Lubelska (ok. 127 mln zł za 1 km).

Gdyby nie te kosztowne odcinki to średni koszt budowy 1 km drogi ekspresowej wyniósłby ok. 35 mln zł.

Średnie ceny budowy autostrady i drogi ekspresowej są porównywalne. Na brak zdecydowanych różnić ma wpływ większa liczba generujących koszty węzłów, które na drogach ekspresowych mogą być lokowane częściej niż na autostradach.

Mało kto pamięta, że przez długi czas po II wojnie światowej w Polsce kierowcy mieli do dyspozycji wyłącznie odcinki poniemieckich autostrad.

Przez ponad 40 lat PRL-u zbudowano tylko 127 km autostrad

Po zmianie ustroju politycznego i gospodarczego w 1989 roku, przez kolejne 10 lat zbudowano 138 km autostrad. W 2004 roku ich długość wzrosła do 535 km, a kierowcy mieli do dyspozycji tylko 190 km dróg ekspresowych.

Dopiero w 2017 roku, co wynika z przyjętych wcześniej programów budowy dróg, łączna długość ekspresówek przeskoczyła długość autostrad. Na koniec 2017 r. mieliśmy ok. 1788 km dróg ekspresowych, a autostrad ok. 1638 km.

Dziś długość ekspresówek to ok. 2460 km, a do spełnienia zapisów z rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych brakuje jeszcze ok. 3420 km dróg oznaczonych białym samochodzikiem na niebieskim tle.

Obecnie w realizacji jest ich blisko 908 km, w przetargu ok. 165 km, a na pozostałe przygotowywana jest dokumentacja. W 2022 roku ekspresówki przekroczą półmetek i przez kolejne lata będą stanowić główny punkt inwestycji realizowanych na zlecenie GDDKiA.

fot. https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/a/autostrada-czy-droga-ekspresowa_37724/Aktualna%20mapa-01%20(1).jpg

Rozporządzenie jednoznacznie określa, że autostrada nie może być drogą jednojezdniową

Takie rozwiązanie jest możliwe tylko w przypadku dróg ekspresowych. Droga ekspresowa może też mieć przekrój 2+1 (naprzemiennie dwa i jeden pas ruchu w danym kierunku), ale tylko poza terenem zabudowy.

Przykładem takich jednojezdniowych dróg ekspresowych są odcinki S22 Elbląg – Grzechotki (granica państwa), S19 w okolicy Rzeszowa i Kocka oraz fragment S1 prowadzący do granicy ze Słowacją.

Liczba pasów ruchu wynika z prognozowanego natężenia ruchu w perspektywie 30-40 lat po wybudowaniu drogi

Warto przypomnieć, że na autostradzie pas ruchu ma szerokość 3,75 m, czyli może być o 25 cm szerszy niż na drodze ekspresowej. Na trzyjezdniowych odcinkach autostrad, które obecnie powstają, wszystkie pasy będą miały po 3,75 m, a rezerwa przewidziana pod ewentualną dobudowę kolejnego pasa ruchu również przewiduje jego pełną szerokość.

Wyjątkiem jest poszerzony o trzeci pas ruchu odcinek autostrady A2 na wysokości Poznania, gdzie za sprawą poprzednio obowiązujących przepisów zachowano węższą rezerwę. Po zrealizowanej w ubiegłym roku, przez Autostradę Wielkopolską, przebudowie pasy ruchy mają 3,5 m szerokości.

Taką samą szerokość będą miały również pasy ruchu na planowanym do przebudowy odcinku A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą. Jesteśmy w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowych na poszerzenie tego odcinka.