Ruch na drogach w kwietniu 2020 spadł o 42% z powodu koronawirusa

GDDKiA przeanalizowała ruch w kwietniu 2020 r. i porównała go z ruchem w analogicznym okresie w latach ubiegłych.

Podobnie jak w marcu zaobserwować można znaczny spadek ruchu pojazdów osobowych. Jest to bezpośrednio związane z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii. Ruch pojazdów ciężkich, które mogą się swobodnie przemieszczać, nadal utrzymuje się na wysokim poziomie w stosunku do pozostałych pojazdów.

Na potrzeby bieżącej analizy danych wykorzystano dane ze stanowisk kontrolnych systemu viaTOLL, ze względu na ich wysoką dokładność, wynikającą z zastosowanej metody detekcji pojazdów. Do analiz wykorzystano dane z 33 stanowisk, zlokalizowanych na drogach zarządzanych przez GDDKiA.


Kategorie pojazdów rejestrowanych przez stanowiska kontrolne:

  1. Motocykle
  2. Samochody osobowe
  3. Samochody osobowe z przyczepą
  4. Samochody dostawcze
  5. Samochody ciężarowe
  6. Samochody ciężarowe z przyczepą
  7. Samochody ciężarowe z naczepami
  8. Autobusy

Kategorie od A do D tworzą łącznie grupę tzw. „pojazdów lekkich”, natomiast kategorie od E do H przypisuje się do grupy „pojazdów ciężkich”.

Porównanie średniego ruchu pojazdów ogółem

Na poniższym wykresie zestawiono średnią dobową wielkość natężenia ruchu pojazdów ogółem w kwietniu 2018, 2019 i 2020 roku. Średni dobowy ruch (SDR) w kwietniu 2020 r. był o ok. 42% mniejszy od ruchu rejestrowanego w roku 2019.

Ruch ciężarowy na wysokim poziomie

Kolejny wykres przedstawia SDR pojazdów ciężkich w kwietniu w trzech kolejnych latach. W porównaniu do lat 2018 i 2019 oraz liczb związanych z przemieszczaniem się pojazdów ogółem, widoczny spadek ruchu ciężkiego wynoszący odpowiednio 12% i 15% jest naprawdę niewielki. Dla krajowej gospodarki i wielu podmiotów to bardzo ważna i dobra wiadomość.

W ostatnich dniach kwietnia, na analizowanych stanowiskach pomiarowych, zarejestrowano istotny przyrost liczby samochodów osobowych (do poziomu ok. 490 tys. poj./dobę) związany ze zmniejszaniem ograniczeń oraz weekendem majowym.

Natomiast liczba samochodów ciężarowych z naczepami na razie nie ulega większym zmianom, nadal pozostając ok. 10-20 tys. poj./dobę niższa od tej rejestrowanej w latach ubiegłych (115-125 tys. poj./dobę w dniu roboczym).