Południowa Obwodnica Warszawy przejezdna dopiero w grudniu 2020

GDDKiA gęsto tłumaczy się, że to nie opóźnienie, a zasadne wydłużenie. Efekt jest taki, że otwarcie nastąpi najwcześniej w grudniu tego roku, zaś odcinek A być może zostanie ukończony dopiero z początkiem roku 2021.

Blisko 19-kilometrowa budowa drogi ekspresowej S2 (tzw. Południowej Obwodnicy Warszawy) pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska została podzielona na trzy odcinki (A, B i C). Każdy z nich jest realizowany przez innego wykonawcę.

Na zadaniu C (węzeł Wał Miedzeszyński – węzeł Lubelska), w ramach którego budowany jest m.in. węzeł Patriotów i estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, termin ukończenia prac został wydłużony do grudnia 2020 r.


Powodem przesunięcia daty zakończenia robót jest porozumienie zawarte z PKP PLK związane z budową wiaduktu pod czwarty tor kolejowy, który przechodzi nad drogą ekspresową.

Z kolei termin zakończenia prac na zadaniu B (węzeł Przyczółkowa – węzeł Wał Miedzeszyński), gdzie budowany jest m.in. most przez Wisłę, na chwilę obecną został przesunięty na koniec października 2020 r.

Powodem tego jest uznanie roszczenia Wykonawcy dotyczące nieprzewidzianych warunków gruntowych w nurcie Wisły. Należy zaznaczyć, że data zakończenia kontraktu zostanie wydłużona jeszcze o ok. miesiąc, czyli do listopada 2020 r., w związku z wystąpieniem wysokiej fali na Wiśle w maju 2019 roku.

W dalszym ciągu w rozpatrywaniu są roszczenia Wykonawcy odnośnie wydłużenia zakończenia prac na zadaniu A (węzeł Puławska – węzeł Przyczółkowa), gdzie trasa przebiegać będzie tunelem przez Ursynów. Po ich rozpatrzeniu będzie możliwe wskazanie daty zakończenia inwestycji.

Południowa Obwodnica Warszawy będzie posiadać dwie jezdnie po trzy pasy ruchu (na moście po cztery pasy ruchu w każdym kierunku). W ramach zadania powstanie m.in. tunel pod Ursynowem, most przez Wisłę, czy estakady nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym.

Ponadto GDDKiA tłumaczy, że z „opóźnieniem” mamy do czynienia wtedy, gdy zawini jedna lub obie strony umowy. Czym innym jest „wydłużenie czasu na ukończenie robót”. Jest ono możliwe na warunkach określonych w umowie wówczas, gdy wykonawca przedstawi wyjaśnienia i poda powody, z których wynikać będzie konieczność wydłużenia czasu trwania kontraktu. Przyczyny te muszą być obiektywne i niezależne od stron. Z reguły wynikają one z czynników zewnętrznych, np. warunków gruntowo-wodnych, warunków atmosferycznych, odkryć archeologicznych itp., a więc czynników, których nie można przewidzieć czy też w sposób jednoznaczny opisać w umowie.