Coraz szybciej przez S7 z Warszawy do Trójmiasta

S7 Modlin – Czosnów zostanie wybudowany przez firmę Budimex. S7 od Płońska do Trójmiasta pojedziemy już za rok. Na najmniej zaawansowanym etapie jest zaś sam wylot S7 z Warszawy do Gdańska.

Dobiegła końca procedura przetargowa na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 Modlin – Czosnów. To pierwszy z trzech odcinków S7 Płońsk – Czosnów, dla którego GDDKiA niebawem podpisze umowę.

Spośród sześciu ofert, które wpłynęły w ramach przetargu rozbudowę S7 Modlin – Czosnów, 19 marca 2020 r. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Budimex. Żaden z pozostałych wykonawców, którzy złożyli swoje oferty, nie odwołał się od tego wyboru.


fot. https://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_mazowieckie

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 9,7 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7.

Rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe: Modlin i Błonie. Konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu zostanie uzupełniona o chodnik (na nitce obiektu w kierunku Warszawy) i ścieżkę rowerową (na nitce obiektu w kierunku Gdańska). Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na dwóch kolejnych odcinkach trasy S7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem: Siedlin – Załuski (o długości 12,9 km) oraz Załuski – Modlin (12 km), GDDKiA otworzyło oferty 21 listopada 2019 r.

W przypadku pierwszego odcinka GDDKiA jest na etapie przed wyborem najkorzystniejszej oferty. W stosunku do drugiego odcinka złożono odwołanie od wyboru oferty najkorzystniejszej.

Oznacza to, że mieszkańcy Warszawy są coraz bliżej drugiego szybkiego połączenia z Trójmiastem, poza autostradą A1.

Droga ekspresowa S7 już teraz jest przejezdna od Mławy (granica woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego), aż do samego Gdańska. W przeciągu roku, do kwietnia/maja 2021, ma zostać uruchomiony również fragment od Płońska do Mławy.

Na najmniej zaawansowanym etapie jest odcinek S7 zapewniający wyjazd z Warszawy, przez Kiełpin, do Czosnowa. 18.09.2019 r. podpisano umowę z firmą Value Enigneering Sp. z o.o. na opracowanie Elementów Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie. Ogłoszenie przetargu na budowę będzie dopiero kolejnym etapem.

fot. http://ssc.siskom.waw.pl/