Cofnięte liczniki mają nawet autobusy miejskie – policja zatrzymała dowód

Obowiązkowa weryfikacja i spisanie stanu licznika, które są elementem każdej kontroli policyjnej od początku tego roku, ujawniły skalę problemu na polskich drogach. Setki pojazdów ma sfałszowane przebiegi – i jak się okazuje, nie są to tylko pojazdy dostawcze, ciężarowe i osobowe. Plaga sięga nawet autobusów miejskich.

Kontrola autobusów miejskich, jaką na początku marca przeprowadziła Inspekcja Transportu Drogowego w Będzinie, przyniosła zaskakujące skutki. Jeden z pojazdów budził wątpliwości pod kątem… autentyczności przebiegu widocznego na liczniku. Fakt, że nie działał, było jedynie częścią problemu.

Jak wykazało szybkie dochodzenie, między ostatnim zarejestrowanym wskazaniem drogomierza podczas przeglądu technicznego, a informacjami widocznymi w pojeździe podczas kontroli ITD, rozbieżność wynosiła ponad 1800 kilometrów. Ostatnie badanie przeprowadzano niedawno – bo w grudniu 2019.


Gdy dodać, że w pojeździe poprawnie nie działało oświetlenie, nic dziwnego, że funkcjonariusze ITD podjęli decyzję o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego miejskiego autobusu. Teraz sprawą potencjalnie sfałszowanego przebiegu zajmie się będzińska policja, którą wezwano na miejsce przeprowadzanej kontroli.