Śmiertelne wypadki kosztują budżet Polski więcej niż program 500+ – podaje Wprost

Od nieco innej strony na problem śmiertelnych wypadków na polskich drogach postanowiła spojrzeć Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Rocznie budżet państwa traci na nich nawet 55,6 miliarda złotych. To więcej niż koszty związane nie tylko z funkcjonowaniem wojska, ale i obsługą programu świadczeń dla rodzin 500+.

Wprost podało dane Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na temat problemu wypadków i kolizji, w których ilości nasz kraj od lat jest jednym z niechlubnych unijnych liderów. Zdarzenia drogowe, w których tracą życie ludzie, są nie tylko ogromnymi osobistymi tragediami i tysiącami rodzinnych dramatów. Jak podaje państwowa agencja, to także horrendalne straty dla budżetu państwa.

Składający się z kilkudziesięciu stron raport obszernie przeanalizował opisywany temat, biorąc pod uwagę sytuację na drogach z 2018 roku. Poprzednie badania omawiały rok 2015, a na przestrzeni tych 3 lat widać niepokojącą tendencję. Koszty dla państwa związane z wypadkami wzrosły aż o 34% – do 44,9 miliarda złotych. Gdy dodamy kolizje, kwota ta rośnie do 55,6 miliarda złotych.


Według wyliczeń raportu KRBRD, każdy wypadek kosztuje budżet państwa 1,4 miliarda złotych. Każda śmierć poniesiona w wypadku to już 2,4 miliarda złotych, z kolei osoby, które ponoszą poważne obrażenia i wymagają w związku z tym długotrwałego leczenia, to koszt dla państwa wynoszący 3,3 miliona złotych. Najmniejszy udział w podanej sumie (55,6 miliarda złotych) stanowią koszty lekkich obrażeń poszkodowanych w wypadkach i kolizje – odpowiednio 48,2 tysiąca i 26,7 tysiąca złotych.

W jaki sposób oszacowano wpływ wypadków na straty dla budżetu państwa? Według raportu aż 58% kosztów wynika z trwałej lub długotrwałej utraty pracownika w krajowym sektorze produkcyjnym. Dalej wymieniono szeroko pojęte straty materialne (21%), następnie koszty administracyjne (17%) i na końcu koszty związane z leczeniem innych poszkodowanych w wypadkach (4%).

To nie wszystko – milionowe koszty generują też interwencje policji i straży pożarnej, hospitalizacja poszkodowanych, postępowania karne, ubezpieczenia i wreszcie naprawa zniszczonej w wyniku zdarzeń drogowych infrastruktury. Gdy spojrzymy na koszty programu 500+, które w 2020 wyniosą 41,2 miliarda złotych, widać dobrze jakim obciążeniem dla Skarbu Państwa są zdarzenia drogowe.