Nie, tak nie działa jazda na suwak – nie bądź jak ten niedouczony kierowca Peugeota

Wpisanie do przepisów zwyczaju jazdy na suwak jako rozwiązania, do którego przestrzegania zobligowany jest każdy kierowca, to dobry krok. Niestety, wiedza kierowców na temat zasad, na jakich oparto tę z pozoru prostą praktykę mającą ułatwiać jazdę po zatłoczonych drogach, pozostawia dużo do życzenia. Oto przykład z Kielc.

W grudniu 2019 roku jazda na suwak stała się nie zalecaną, grzecznościową praktyką, lecz wynikającym z przepisów obowiązkiem. Od tego czasu w sytuacji, gdy mamy do czynienia z zatorem drogowym lub spowolnieniem prędkości wymuszanym warunkami drogowymi (np. wypadek, remont drogi itp.), kierowca ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi znajdującemu się na kończącym się, sąsiednim pasie.

Zasada ta nie obowiązuje jednak w przypadku standardowych warunków drogowych, czyli codziennych sytuacji, w których na ma przeciwskazań do poruszania się zgodnie z przepisową prędkością. Nie, jazda na suwak nie działa przy włączaniu się do ruchu z pasa rozbiegowego. Nie, jazda na suwak nie dotyczy zmiany kończącego się pasa np. drogi dwujezdniowej przechodzącej w jednojezdniową. Od kogokolwiek to usłyszeliście, ten ktoś jest w błędzie.


Na kierowcę, który swoją wiedzę o jeździe na suwak oparł prawdopodobnie na wyżej przytoczonych fałszywych przesłankach, trafił kilka dni temu pewien mieszkaniec Kielc. Pomimo braku warunków zmuszających do obniżenia prędkości, prowadzący Peugeota postanowił przyśpieszyć przed kończącym się pasem i wymusić pierwszeństwo na prawidłowo jadącym z zamontowanym wideorejestratorem.

Kierowca zatrąbił na wymuszającego pierwszeństwo, po czym jadący Peugeotem postanowił się zatrzymać, wysiąść z auta i podejść do autora nagrania broniąc się sekwencją “…ale w tej chwili jest suwak”. Nie, nie jest – nie w takich warunkach drogowych. Nagranie słusznie zostało przesłane na policyjną skrzynkę “stop przemocy drogowej”, a kierujący Peugeotem może spodziewać się mandatu za wymuszenie pierwszeństwa i blokowanie ruchu.