GDDKiA kontroluje – ponad 1/3 dróg krajowych w Polsce jest w fatalnym stanie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła wyniki kontroli stanu polskich dróg. Choć modernizacja tras różnej kategorii postępuje z roku na rok, to nadal aż 38% z nich jestw stanie co najmniej niezadowalającym lub złym. Nie należy jednak tracić optymizmu.

GDDKiA, jak co roku, przeprowadziła kompleksowe kontrole wszystkich dróg na ternie Polski, które podlegają jej zarządowi. Szczególnie uwagę zwracano na szeroko pojęty stan nawierzchni.

Sprawdzono m.in. stan uszkodzeń nawierzchni, głębokość i ilość kolein, a także inne parametry wpływające na jazdę. Badaniu podlegały drogi krajowe i drogi ekspresowe (poza miastami na prawach powiatu).


Ponadto, sprawdzono też nawierzchnię na autostradach, które nie są tzw. płatnymi odcinkami koncesyjnymi. Łącznie, przebadano prawie 21,6 tysiąca kilometrów dróg.

Na wyniki tegorocznej kontroli Generalnej Dyrekcji można patrzyć na dwa sposoby. Z jednej strony cieszy, że aż 59,3% sprawdzonych dróg oceniono jako zachowane w stanie dobrym (tudzież, pożądanym).

Fakt, że ponad połowa polskich dróg pozamiastowych nie budzi większych zastrzeżeń można potraktować jako dowód na to, że z jakością dróg w Polsce jest bez wątpienia coraz lepiej.

Dowodzą temu dane Generalnej Dyrekcji, według których na tle zeszłorocznego badania, łączna długość dróg kwalifikujących się na pozytywną ocenę poprawiła się o 500 kilometrów.

Z drugiej jednak strony, równie liczny jest odsetek szos, które nie przeszły pozytywnie kontroli przeprowadzonej przez GDDKiA. Stan niezadowalający lub zły wykazuje 38,2% tras.

Dotyczy to ponad 8,2 tysiąca polskich dróg. 3,2 tysiąca z nich zaliczono do ostatniej wspomnianej kategorii, czyli “stan krytyczny/zły”.

GDDKiA jest jednak pełna optymizmu – w oświadczeniu można przeczytać, że nie ustają prace nad poprawą stanu kolejnych setek kilometrów dróg.

Wyzwaniem jest jednak rosnące natężenie ruchu, a także kłopoty w branży budowlanej (rosnące koszty prac, niedobór pracowników itd.).

źródło: GDDKiA