Via Carpatia na liście priorytetowych unijnych inwestycji

Parlament Europejski przychylnie wyraził się dla planów budowy międzynarodowej trasy Via Carpatia. Znowelizowane przepisy w sprawie funduszu Łącząc Europę określają budową tej drogi jako priorytetową.

Porozumienie zawarto w wyniku pozytywnego rezultatu trójstronnych negocjacji, jakie prowadziły między sobą Rada UE, Parlament Europejski i Komisja Europejska. Via Carpatia to projekt, który zakłada budowę międzynarodowej drogi, która ma przecinać Europę środkowo-wschodnią.

Szlak ma rozpoczynać swój bieg w Salonikach w Grecji, prowadząc następnie przez Bułgarię, Rumunię, Węgry i Słowację. Kierując się z Koszyc, droga po przekroczeniu polskiej granicy będzie biec przez terytorium naszego kraju przez kolejne 760 kilometrów. Swój finał ma mieć w litewskiej Kłajpedzie.


Polski etap Via Carpatii ma przebiegać przez wschodnie rejony kraju, idąc kolejno z południa przez Rzeszów, Lublin czy Białystok. Unijne organy, nowelizując projekt budowy tej trasy za priorytetowy dla funduszu Łącząc Europę na lata 2021-2027, uznaje go zatem za ważny i warty realizacji. Środki UE pozwolą sfinansować budowę trasy.

Idea zbudowania Via Carpatia zrodziła się 13 lat temu, kiedy to w Łańcucie przedstawili ją ministrowie z Polski, Słowacji, Węgier i Litwy. Po uzyskaniu zielonego światła i wsparcia od organów Unii Europejskiej, teraz pozostaje już tylko wpisanie trasy do Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Negocjacje w tym kierunku prowadzą już państwa, przez które przebiegać będzie trasa.

źródło: Interia