Pojawią się nowe znaki drogowe – odcinkowy pomiar prędkości lepiej widoczny

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt nowych znaków drogowych, które dotyczą odcinkowego pomiaru prędkości. Dotychczas, ich oznaczenie zdaniem wielu kierowców pozostawiało wiele do życzenia. Od tego roku, ma być prościej i czytelniej.

Resort uznał, że z przedstawionymi zmianami wychodzi na przeciw oczekiwaniom kierowców. Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie znaków drogowych oraz (wdech) rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (wydech), ma pomóc kierowcom rozróżnić pomiar odcinkowy od pomiaru punktowego.

Nowy znak drogowy będzie rozróżniany jako D-51a i będzie wskazywał odcinek drogi, w którym zaczyna się odcinkowy pomiar prędkości. Znak D-51b, analogicznie, sygnalizować będzie, że pomiar odcinkowy zakończył się.


To nie wszystko. Na pierwszym z wymienionych znaków dołączona będzie informacja o ograniczeniu prędkości na etapie drogi, który podlega odcinkowemu pomiarowi prędkości.

Przedstawiony projekt zmian został już skierowany do konsultacji publicznych, a także uzgodnień międzyresortowych. Nowe przepisy mają wejść w życie nie później, niż 14 dni od wpisania ich do dziennika ustaw.