Pieszy ma mieć pierwszeństwo, jeszcze zanim wejdzie na pasy, tak chce RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Infrastruktury o wprowadzenie do Prawa o ruchu drogowym przepisu, który dawałby pieszemu pierwszeństwo już w momencie, gdy ma zamiar(!) wejść na pasy. Według RPO miałby sygnalizować to staniem i czekaniem na możliwość przejścia.

Według obowiązujących dzisiaj przepisów pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dopiero gdy znajdzie się na pasach. Tłumacząc to na sytuację na drodze – kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed przejściem tylko wtedy, gdy znajduje się już na nim pieszy. W momencie gdy zbliża się do przejścia lub czeka na przepuszczenie przez kierowców, wyłącznie od woli kierowcy zależy, czy się zatrzyma. Mało osób również wie, że pieszy nie ma już pierwszeństwa gdy wejdzie na wyspę pomiędzy jezdniami.

Natomiast Adam Bodnar chciałby, aby pieszy miał już pierwszeństwo w momencie gdy podejdzie do zebry i będzie czekał. Takim zachowaniem według RPO miałby sygnalizować zamiar przekroczenia jezdni. Według Bodnara poprawiłoby to bezpieczeństwo pieszych. Wiedząc, że pierwszeństwo przysługuje nie tylko człowiekowi na przejściu, ale także oczekującej na to, kierowca musiałby zachować jeszcze większą ostrożność i w większym stopniu zmniejszyć prędkość.


Dzisiaj pieszemu nie wolno:

 • wchodzenia na jezdnię:
 • bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
 • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
  przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
 • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
  przebiegania przez jezdnię,
  chodzenia po torowisku,
  wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto.

W 2017 r. w Polsce doszło do 32 760 wypadków drogowych (w 25 proc. z udziałem pieszych). Śmierć poniosło 873 pieszych, a rannych zostało 7587. Do śmierci pieszego dochodziło w co piątym potrąceniu wskutek nadmiernej prędkości auta. Główną przyczyną potrąceń było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – wynika z danych Komendy Głównej Policji.