Numer rejestracyjny to nie dane osobowe – ważny wyrok sądu

Czy numery rejestracyjne samochodu podlegają ochronie? Kwestia ta budzi od dłuższego czasu ożywione dyskusje. Wartościowym głosem w sprawie jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Zdaniem organu, numer identyfikuje pojazd, nie osobę – nie są to zatem dane osobowe podlegające ochronie.

“Tradycyjny numer rejestracyjny pojazdu składający się z liter i cyfr, nie jest daną osobową. Określenie tożsamości osoby parkującej wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań” – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na początku stycznia. To odpowiedź na wątpliwości jednego z mieszkańców Katowic.

Po co komu tablice płacąc za parkowanie?

Stwierdził on, że obowiązek podania numeru rejestracyjnego w parkometrze może wpływać na identyfikację, a zatem – tablice rejestracyjne są częścią danych osobowych. Zdaniem Katowiczanina, podczas uiszczania opłat za parkowanie wprowadzanie informacji o numerach pojazdu jest do tego całkowicie zbędne.


Mężczyzna złożył skargę do sądu administracyjnego, domagając się uznania spornego punktu regulaminu w katowickich strefach płatnego parkowania za nieważny. W międzyczasie, w obronę kwestię podawania numeru rejestracyjnego przy uiszczaniu opłat za parkowanie wzięła Rada Miasta Katowice.

Ważny, ale nie przełomowy wyrok sądu

Wskazała ona, że obowiązek wynika z potrzeby prawidłowego zakwalifikowania pobranej opłaty za postój konkretnego pojazdu. Wojewódzki Sąd Administracyjny również nie przyznał racji katowickiemu kierowcy, oddalając złożoną przez niego skargę. Uznano, że tablice rejestracyjne stanowią jedynie cechę identyfikacyjną pojazdu.

Organ podkreślił jednak, że – co warto zaznaczyć – orzecznictwo w kwestii kwalifikowania tablic rejestracyjnych jako dane osobowe nie jest jednolite. W końcu niespełna 2 lata temu sąd tego samego szczebla w Warszawie wydał wyrok o zupełnie przeciwnym wydźwięku, uznając numery pojazdu za cechę mogącą prowadzić od identyfikacji osoby.

Z kolei w grudniu 2016 roku WSA w Krakowie rozpatrzył sporną kwestię prywatności tablic rejestracyjnych podobnie, jak organ w Katowicach. Jak zatem wygląda sprawa z ochroną tablic rejestracyjnych z tytułu danych osobowych? Jeden sąd powie, że jest ona zasadna, inny powie, że nie…

źródło: Prawo.pl