Punkt poboru opłat na A2 w Pruszkowie zostanie zlikwidowany

Osoby podróżujące na trasie Warszawa – Łódź dobrze znają wyspy na środku autostrady A2. To nieczynny punkt poboru opłat, przy którym kierowcy muszą zwalniać do 40 km/h. 17 wysp zniknie już w 2019 roku.

W chwili obecnej na obszarze PPO Pruszków zlokalizowanych jest 17 wysp dzielących, które miały służyć jako infrastruktura do przyszłego poboru opłat od samochodów osobowych. Przez to prędkość jest ograniczona do 40 km/h, co przy dużym natężeniu ruchu powoduje zakłócenia w płynności ruchu. Po likwidacji PPO Pruszków uzyskamy przepustowość i płynność ruchu przy jednoczesnym zachowaniu pełnych standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego – czytamy na stronie GDDKiA.

GDDKiA ogłosiła właśnie przetarg na likwidację wysp na PPO a tym samym na dostosowanie tego miejsca do pełnego przekroju autostradowego, czyli 2 jezdnie po 2 pasy ruchu (docelowo po 3 pasy ruchu).

Wykonawca do 30.06.2019r. zaprojektuje oraz wykona roboty polegające na demontażu wysp (i innych urządzeń), które znajdują się w przygotowanych miejscach poboru opłat, odtworzy nawierzchnię i wykona oznakowanie poziome.

3 pasy ruchu na A2 w obie strony

Przy okazji warto również przypomnieć, że Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał 6 grudnia program Inwestycji dla poszerzenia autostrady A2 na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa o łącznej długość ponad 88 km.

Zakłada się, że prace przygotowawcze rozpoczną się niezwłocznie i będą trwać maksymalnie do 2021 roku. Ich koszt jest szacowany na około 7 mln zł. Natomiast na samą realizację powinno się przewidzieć okres nawet do 3 lat, z uwagi na planowane prace bez zamykania odcinka dla ruchu. Łączny koszt rozbudowy o jeden pas może wynieść ok 600 mln zł. Ostateczny czas, który będzie niezbędny na realizację zadania zostanie ustalony po przeprowadzeniu prac przygotowawczych.

Komentarze

Najnowsze


  

Testy

więcej >>

pOPULARNE

Punkt poboru opłat na A2 w Pruszkowie zostanie zlikwidowany
Punkt poboru opłat na A2 w Pruszkowie zostanie zlikwidowany
Punkt poboru opłat na A2 w Pruszkowie zostanie zlikwidowany

Osoby podróżujące na trasie Warszawa – Łódź dobrze znają wyspy na środku autostrady A2. To nieczynny punkt poboru opłat, przy którym kierowcy muszą zwalniać do 40 km/h. 17 wysp zniknie już w 2019 roku.

W chwili obecnej na obszarze PPO Pruszków zlokalizowanych jest 17 wysp dzielących, które miały służyć jako infrastruktura do przyszłego poboru opłat od samochodów osobowych. Przez to prędkość jest ograniczona do 40 km/h, co przy dużym natężeniu ruchu powoduje zakłócenia w płynności ruchu. Po likwidacji PPO Pruszków uzyskamy przepustowość i płynność ruchu przy jednoczesnym zachowaniu pełnych standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego – czytamy na stronie GDDKiA.

GDDKiA ogłosiła właśnie przetarg na likwidację wysp na PPO a tym samym na dostosowanie tego miejsca do pełnego przekroju autostradowego, czyli 2 jezdnie po 2 pasy ruchu (docelowo po 3 pasy ruchu).

Wykonawca do 30.06.2019r. zaprojektuje oraz wykona roboty polegające na demontażu wysp (i innych urządzeń), które znajdują się w przygotowanych miejscach poboru opłat, odtworzy nawierzchnię i wykona oznakowanie poziome.

3 pasy ruchu na A2 w obie strony

Przy okazji warto również przypomnieć, że Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał 6 grudnia program Inwestycji dla poszerzenia autostrady A2 na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa o łącznej długość ponad 88 km.

Zakłada się, że prace przygotowawcze rozpoczną się niezwłocznie i będą trwać maksymalnie do 2021 roku. Ich koszt jest szacowany na około 7 mln zł. Natomiast na samą realizację powinno się przewidzieć okres nawet do 3 lat, z uwagi na planowane prace bez zamykania odcinka dla ruchu. Łączny koszt rozbudowy o jeden pas może wynieść ok 600 mln zł. Ostateczny czas, który będzie niezbędny na realizację zadania zostanie ustalony po przeprowadzeniu prac przygotowawczych.