Od 19 grudnia – koniec zniżek na OC zabytkowego samochodu z kartą PZM

Niektórzy członkowie PZM otrzymali w tym roku pod choinkę najgorszy z możliwych prezentów. Od środy, 19 grudnia, zmianie ulegają zasady przyznawania zniżek za ubezpieczenie OC dla samochodów zabytkowych. Nie wystarczy już karta członkowska związku. Na czym polegają nowe zasady?

Od dzisiaj, zasady przyznawania zniżek na ubezpieczenie OC dla właścicieli youngtimerów i samochodów zabytkowych ulegają sporym zmianom. Dotychczas warunkiem do uzyskania nawet 70% zniżki pod warunkiem bezszkodowej jazdy było posiadanie legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Motorowego.

Od teraz – obowiązkowe żółte rejestracje

Po grudniowych zmianach, które przesądziła decyzja PZU sprzed 5 dni, karta PZM nie będzie już miała znaczenia przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu zniżki. Wymagane będą odtąd obowiązkowo: żółte numery rejestracyjne, a ponadto spełnienie dwóch poniższych warunków dotyczących ubezpieczanego pojazdu.


1. Jest pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym – czyli pojazdem, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazdem wpisanym do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Jest pojazdem mającym co najmniej 25 lat i uznany jest przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

PZM może stracić wielu członków

Decyzja PZU zaskoczyła przez to wielu stowarzyszonych ze związkiem motorowym.

Mając na uwadze to, że wielu członków PZM, nie posiadających samochodów określonych wyżej, starszych niż 25 lat korzystała dotychczas z tej zniżki, będziemy proponować PZU przywrócenie dotychczas obowiązujących zasad – zapowiada związek.

Nie jest jeszcze jasne, czy nowe regulacje obejmą tylko tych kierowców, którzy zechcą ubiegać się o zniżkę po 19 grudnia, czy też obejmą także i dotychczasowych ubezpieczanych. Niezaleznie od tego, spodziewać się jednak można, że ilość członków PZM po nowym roku może się znacznie skurczyć.