Autostrada A2 między Łodzią, a Warszawą w końcu zyska 3 pas ruchu!

Odcinek A2 Łódź – Warszawa to prawdopodobnie najwolniejsza autostrada w Polsce. Ogromne natężenie ruchu powoduje, że zwykle nie można tam przekroczyć 100 km/h. Ale ma się to zmienić. Kiedy? To dobre pytanie.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk tgpodpisał dwa Programy Inwestycji dla poszerzenia autostrady A2 na odcinku „Łódź Północ” do węzła „Konotopa” o poszerzenia autostrady A2 (o łącznej długość ponad 88 km).

Inwestycja polegać będzie na dobudowie na ww. odcinku po jednym pasie ruchu, tj. od węzła „Łódź Północ” do węzła „Pruszków” trzeciego pasa ruchu, a na odcinku węzeł „Pruszków” – węzeł „Konotopa” czwartego pasa ruchu. Dobudowa będzie realizowana po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady A2, z wykorzystaniem istniejącego szerokiego pasa dzielącego (pasa rozdziału), posiadającego rezerwę pod takie właśnie poszerzenie.

Realizacja pozwoli na dostosowanie parametrów technicznych autostrady A2 do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu, zwiększenie przepustowości i usprawnienie połączenia drogowego pomiędzy Warszawą a Łodzią w kontekście planowanego do realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Istniejące natężenie ruchu zbliża się do wartości odpowiednich dla obecnego przekroju, a w najbliższych latach spodziewany jest dalszy stopniowy wzrost natężenia ruchu na tym odcinku.

Zakłada się, że prace przygotowawcze rozpoczną się niezwłocznie i będą trwać maksymalnie do 2021 roku. Ich koszt jest szacowany na około 7 mln zł. Natomiast na samą realizację powinno się przewidzieć okres nawet do 3 lat, z uwagi na planowane prace bez zamykania odcinka dla ruchu. Łączny koszt rozbudowy o jeden pas może wynieść ok 600 mln zł. Ostateczny czas, który będzie niezbędny na realizację zadania, zostanie ustalony po przeprowadzeniu prac przygotowawczych.

Dodatkowo na tym samym odcinku autostrady A2 przewiduje się likwidację Punktu Poboru Opłat (PPO) Pruszków. Decyzja w tej sprawie również została już podjęta w Ministerstwie Infrastruktury. Dzięki temu poprawi się płynność ruchu na tym odcinku autostrady poprzez dostosowanie terenu do pełnego przekroju autostradowego.

W chwili obecnej na obszarze PPO Pruszków zlokalizowanych jest 17 wysp dzielących, które miały służyć jako infrastruktura do przyszłego poboru opłat od samochodów osobowych. Przez to prędkość jest ograniczona do 40 km/h, co przy dużym natężeniu ruchu powoduje zakłócenia w płynności ruchu.

Po likwidacji PPO Pruszków uzyskamy przepustowość i płynność ruchu przy jednoczesnym zachowaniu pełnych standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace przygotowawcze do likwidacji punktu poboru opłat rozpoczną się niezwłocznie.

Komentarze

Najnowsze


  

Testy

więcej >>

pOPULARNE

Autostrada A2 między Łodzią, a Warszawą w końcu zyska 3 pas ruchu!
Autostrada A2 między Łodzią, a Warszawą w końcu zyska 3 pas ruchu!
Autostrada A2 między Łodzią, a Warszawą w końcu zyska 3 pas ruchu!

Odcinek A2 Łódź – Warszawa to prawdopodobnie najwolniejsza autostrada w Polsce. Ogromne natężenie ruchu powoduje, że zwykle nie można tam przekroczyć 100 km/h. Ale ma się to zmienić. Kiedy? To dobre pytanie.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk tgpodpisał dwa Programy Inwestycji dla poszerzenia autostrady A2 na odcinku „Łódź Północ” do węzła „Konotopa” o poszerzenia autostrady A2 (o łącznej długość ponad 88 km).

Inwestycja polegać będzie na dobudowie na ww. odcinku po jednym pasie ruchu, tj. od węzła „Łódź Północ” do węzła „Pruszków” trzeciego pasa ruchu, a na odcinku węzeł „Pruszków” – węzeł „Konotopa” czwartego pasa ruchu. Dobudowa będzie realizowana po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady A2, z wykorzystaniem istniejącego szerokiego pasa dzielącego (pasa rozdziału), posiadającego rezerwę pod takie właśnie poszerzenie.

Realizacja pozwoli na dostosowanie parametrów technicznych autostrady A2 do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu, zwiększenie przepustowości i usprawnienie połączenia drogowego pomiędzy Warszawą a Łodzią w kontekście planowanego do realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Istniejące natężenie ruchu zbliża się do wartości odpowiednich dla obecnego przekroju, a w najbliższych latach spodziewany jest dalszy stopniowy wzrost natężenia ruchu na tym odcinku.

Zakłada się, że prace przygotowawcze rozpoczną się niezwłocznie i będą trwać maksymalnie do 2021 roku. Ich koszt jest szacowany na około 7 mln zł. Natomiast na samą realizację powinno się przewidzieć okres nawet do 3 lat, z uwagi na planowane prace bez zamykania odcinka dla ruchu. Łączny koszt rozbudowy o jeden pas może wynieść ok 600 mln zł. Ostateczny czas, który będzie niezbędny na realizację zadania, zostanie ustalony po przeprowadzeniu prac przygotowawczych.

Dodatkowo na tym samym odcinku autostrady A2 przewiduje się likwidację Punktu Poboru Opłat (PPO) Pruszków. Decyzja w tej sprawie również została już podjęta w Ministerstwie Infrastruktury. Dzięki temu poprawi się płynność ruchu na tym odcinku autostrady poprzez dostosowanie terenu do pełnego przekroju autostradowego.

W chwili obecnej na obszarze PPO Pruszków zlokalizowanych jest 17 wysp dzielących, które miały służyć jako infrastruktura do przyszłego poboru opłat od samochodów osobowych. Przez to prędkość jest ograniczona do 40 km/h, co przy dużym natężeniu ruchu powoduje zakłócenia w płynności ruchu.

Po likwidacji PPO Pruszków uzyskamy przepustowość i płynność ruchu przy jednoczesnym zachowaniu pełnych standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace przygotowawcze do likwidacji punktu poboru opłat rozpoczną się niezwłocznie.