W jakiej kolejności będą odśnieżane drogi w Polsce w roku 2018/2019?

W tym roku zima ma nie zaskoczyć drogowców.

Kilka tysięcy osób będzie pracować podczas zimy przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg krajowych znajdujących się w administracji GDDKiA. Do ich dyspozycji będzie około 2300 pojazdów, m. in. pługi, solarki, czy pługi wirnikowe, a także 286 magazynów soli o łącznej pojemności ok 430 tys. ton.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje prawie 19 000 km dróg krajowych (z wyjątkiem odcinków tych dróg przebiegających przez miasta na prawach powiatu).

Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD), w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu. Wykonywane są, co do zasady przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi oddziały GDDKiA zawarły umowy na utrzymanie całej sieci.

Przewidujemy, że sezonie zimowym 2018/2019 do zimowego utrzymania zużytych może zostać:

 • 474 tys. ton soli drogowej,
 • 3,7 tys. ton chlorku wapnia,
 • 71 tys. ton materiałów uszorstniających

Cała sieć dróg krajowych w sezonie 2017/2018 będzie utrzymywana w okresie zimowym w następujących standardach:

 • w standardzie I – około 4,5 tys. km
 • w standardzie II – około 11,0 tys. km
 • w standardzie III – około 1,8 tys. km
 • w standardzie V – około 1,6 tys. km

W przypadkach długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, w szczególności zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne, niweczące efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być trudne, więc mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów ZUD.

GDDKiA korzysta z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym może podejmować również działania prewencyjne, takie jak ew. posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu na określonych odcinkach dróg. Dla potrzeb operacyjnych zainstalowano ok. 1000 kamer oraz ok. 500 stacji meteorologicznych.

Komentarze

Najnowsze


  

Testy

więcej >>

pOPULARNE

W jakiej kolejności będą odśnieżane drogi w Polsce w roku 2018/2019?
W jakiej kolejności będą odśnieżane drogi w Polsce w roku 2018/2019?
W jakiej kolejności będą odśnieżane drogi w Polsce w roku 2018/2019?

W tym roku zima ma nie zaskoczyć drogowców.

Kilka tysięcy osób będzie pracować podczas zimy przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg krajowych znajdujących się w administracji GDDKiA. Do ich dyspozycji będzie około 2300 pojazdów, m. in. pługi, solarki, czy pługi wirnikowe, a także 286 magazynów soli o łącznej pojemności ok 430 tys. ton.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje prawie 19 000 km dróg krajowych (z wyjątkiem odcinków tych dróg przebiegających przez miasta na prawach powiatu).

Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD), w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu. Wykonywane są, co do zasady przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi oddziały GDDKiA zawarły umowy na utrzymanie całej sieci.

Przewidujemy, że sezonie zimowym 2018/2019 do zimowego utrzymania zużytych może zostać:

 • 474 tys. ton soli drogowej,
 • 3,7 tys. ton chlorku wapnia,
 • 71 tys. ton materiałów uszorstniających

Cała sieć dróg krajowych w sezonie 2017/2018 będzie utrzymywana w okresie zimowym w następujących standardach:

 • w standardzie I – około 4,5 tys. km
 • w standardzie II – około 11,0 tys. km
 • w standardzie III – około 1,8 tys. km
 • w standardzie V – około 1,6 tys. km

W przypadkach długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, w szczególności zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne, niweczące efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być trudne, więc mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów ZUD.

GDDKiA korzysta z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym może podejmować również działania prewencyjne, takie jak ew. posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu na określonych odcinkach dróg. Dla potrzeb operacyjnych zainstalowano ok. 1000 kamer oraz ok. 500 stacji meteorologicznych.