Opłata jakościowa – tym razem podrożeją przeglądy techniczne!

Nie ustała jeszcze burza wywołana przez zastępy kierowców, których zbulwersowało wprowadzenie tzw. opłaty emisyjnej podwyższającej cenę za litr paliwa o kilka groszy. Tymczasem kieszeń polskich kierujących uszczupli wkrótce kolejny podatek. Opłata jakościowa uiszczana będzie przy okazji każdego badania technicznego pojazdu.

Planem wprowadzenia nowej opłaty, którą w najbliższych miesiącach prawdopodobnie zostaną obciążeni wszyscy polscy kierowcy, zajmuje się obecnie Ministerstw Transportu, opracowując nowelę do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jest to część projektu szeroko zakrojonych zmian, wraz z którymi reformie zostanie poddany cały system badań diagnostycznych pojazdów w Polsce, które z kolei zainicjowało Ministerstwo Infrastruktury.

Opłata jakościowa będzie oznaczać nic innego, jak większy koszt opłacenia corocznych obowiązkowych przeglądów technicznych. Podwyżka nie będzie wprawdzie drastyczna, bo wyniesie dodatkowe 4 złote, jednak warto poinformować o tym kierowców zawczasu.

Jaki jest cel wprowadzenia nowej opłaty?

Zdaniem Marka Chodkiewicza, nowy, zaktualizowany system przeprowadzania badań technicznych pojazdów ma realnie zapewnić, aby pojazdy były utrzymane w akceptowalnym stanie w czasie ich eksploatacji. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury nie sprecyzował jednak motywacji, jaka kryje się konkretnie za opłatą jakościową.

Życie polskich kierowców staje się coraz droższe.

Nowe przepisy to nie tylko własna inicjatywa resortu, ale także niejako działanie pod presją regulacji unijnych. Pierw opłatą emisyjną mieli być obciążeni właściciele stacji kontroli pojazdów, po pracach nad ustawą jednak brzemię spłynęło na kierowców. To kolejna opłata czyniąca życie kierowcy w Polsce o wiele droższym, po podrożeniu polis OC czy wzroście cen benzyny.

Ilu Polaków w ogóle odczuje wdrożenie opłaty jakościowej? Co najmniej kilkanaście milionów. Z danych CEPiK, po Polsce porusza 28,6 miliona pojazdów, przez co roczny wpływ z nowego obciążenia może wynieść nawet 100 milionów złotych. Do kogo trafią te bonusowe środki? Do Transportowego Dozoru Technicznego, który ma przez to podnosić jakość usług przeprowadzania badań technicznych. Tyle w teorii.

źródło: Inn Poland

Komentarze

Najnowsze


  

Testy

więcej >>

pOPULARNE

Opłata jakościowa – tym razem podrożeją przeglądy techniczne!
Opłata jakościowa – tym razem podrożeją przeglądy techniczne!
Opłata jakościowa – tym razem podrożeją przeglądy techniczne!

Nie ustała jeszcze burza wywołana przez zastępy kierowców, których zbulwersowało wprowadzenie tzw. opłaty emisyjnej podwyższającej cenę za litr paliwa o kilka groszy. Tymczasem kieszeń polskich kierujących uszczupli wkrótce kolejny podatek. Opłata jakościowa uiszczana będzie przy okazji każdego badania technicznego pojazdu.

Planem wprowadzenia nowej opłaty, którą w najbliższych miesiącach prawdopodobnie zostaną obciążeni wszyscy polscy kierowcy, zajmuje się obecnie Ministerstw Transportu, opracowując nowelę do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jest to część projektu szeroko zakrojonych zmian, wraz z którymi reformie zostanie poddany cały system badań diagnostycznych pojazdów w Polsce, które z kolei zainicjowało Ministerstwo Infrastruktury.

Opłata jakościowa będzie oznaczać nic innego, jak większy koszt opłacenia corocznych obowiązkowych przeglądów technicznych. Podwyżka nie będzie wprawdzie drastyczna, bo wyniesie dodatkowe 4 złote, jednak warto poinformować o tym kierowców zawczasu.

Jaki jest cel wprowadzenia nowej opłaty?

Zdaniem Marka Chodkiewicza, nowy, zaktualizowany system przeprowadzania badań technicznych pojazdów ma realnie zapewnić, aby pojazdy były utrzymane w akceptowalnym stanie w czasie ich eksploatacji. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury nie sprecyzował jednak motywacji, jaka kryje się konkretnie za opłatą jakościową.

Życie polskich kierowców staje się coraz droższe.

Nowe przepisy to nie tylko własna inicjatywa resortu, ale także niejako działanie pod presją regulacji unijnych. Pierw opłatą emisyjną mieli być obciążeni właściciele stacji kontroli pojazdów, po pracach nad ustawą jednak brzemię spłynęło na kierowców. To kolejna opłata czyniąca życie kierowcy w Polsce o wiele droższym, po podrożeniu polis OC czy wzroście cen benzyny.

Ilu Polaków w ogóle odczuje wdrożenie opłaty jakościowej? Co najmniej kilkanaście milionów. Z danych CEPiK, po Polsce porusza 28,6 miliona pojazdów, przez co roczny wpływ z nowego obciążenia może wynieść nawet 100 milionów złotych. Do kogo trafią te bonusowe środki? Do Transportowego Dozoru Technicznego, który ma przez to podnosić jakość usług przeprowadzania badań technicznych. Tyle w teorii.

źródło: Inn Poland