A jednak! Dowody rejestracyjne będziemy mogli zostawić w domu.

Już od 4 czerwca nie będziemy musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego. W domu będziemy mogli zostawić też zaświadczenie o zawarciu polisy OC. Wszystko za sprawą noweli, którą wczoraj podpisał prezydent Andrzej Duda.

Ważność wspomnianych dokumentów funkcjonariusze będą sprawdzać online poprzez dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zatem już wkrótce kierowca nie będzie mógł zostać ukarany za brak posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz dowodu zawarcia polisy OC.

Policjant albo funkcjonariusz ITD skorzysta z bazy systemu CEPiK, aby zweryfikować m.in. dane pojazdu, aktualne badania, legalność i fakt posiadania obowiązkowego ubezpieczenia. A co gdy zajdzie potrzeba zatrzymania dowodu, chociażby z powodu stanu technicznego pojazdu? Funkcjonariusz zrobi to poprzez umieszczenie stosownej informacji w centralnej bazie, wystawi także kierowcy stosowne zaświadczenie. Taka informacja będzie od tej pory widoczna dla każdego kolejnego funkcjonariusza, który będzie kontrolował dany pojazd. Zwrot dokumentu nastąpi również w sposób wirtualny, właściwy organ usunie z bazy informację o zatrzymaniu dokumentu. Papierowy dowód nadal będzie trzeba zabierać na obowiązkowy przegląd techniczny.


Wraz ze wspomnianymi zmianami wchodzą także nowe przepisy dla młodych kierowców. Przypomnijmy, że będą obowiązywać dodatkowe szkolenia teoretyczne i praktyczne oraz przymus naklejania zielonego listka na szybę pojazdu. Początkujący kierowcy będą musieli przejść dodatkowe i płatne badania pomiędzy 4 a 8 miesiącem od momentu otrzymania prawa jazdy. Na przykład kurs doszkalający bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie kosztował 300 zł. Świeży kierowca będzie również objęty 2-letnim okresem próbnym.

Nowela przewiduje, że system CEPiK 2.0 będzie wdrażany stopniowo – w miarę jak kolejne jego funkcjonalności będą przygotowywane i przetestowane.
Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, jej celem jest optymalizacja działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK 2.0 i wyeliminowanie ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem wszystkich jego funkcjonalności oraz integracją i komunikacją z ponad 60 grupami interesariuszy, w części dotyczącej centralnej ewidencji kierowców (CEK) – podała Kancelaria Prezydenta RP.