Warszawa: Akcja “Smog” policjanci zatrzymali 64 dowody rejestracyjne

Tym razem policjanci sprawdzili kierowców na terenie województwa mazowieckiego. Łącznie skontrolowali 1214 pojazdów. Planowane są kolejne tego typu działania. Funkcjonariusze wykorzystują specjalistyczny sprzęt tzw. dymomierz i analizator spalin.

Głównym celem działań jest ujawnianie nieprawidłowości związanych ze złym stanem technicznym, a w szczególności eliminowanie z ruchu aut, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin do atmosfery.


Na terenie województwa mazowieckiego akcja prowadzona była w godzinach 06.00 do 22.00. Podczas działań stróże prawa skontrolowali 1214 pojazdów w wyniku czego ujawnili 97 nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego pojazdów. Podczas kontroli samochodów zatrzymano 64 dowody rejestracyjne. Komenda Stołeczna Policji zapowiada też, że podobne akcje będą w Warszawie prowadzone regularnie, przyczyniając się do poprawy stanu technicznego pojazdów oraz jakości powietrza w stolicy.

Funkcjonariusze za pomocą dymomierza i analizatora spalin sprawdzają czy kontrolowane pojazdy nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności.

Kierujący, których pojazdy nie spełniają wymogów określonych przepisami prawa, muszą się liczyć z utratą dowodu rejestracyjnego, który zostanie zwrócony dopiero po usunięciu usterki. Ponadto kierujący za zły stan techniczny pojazdu może zostać ukarany mandatem w wysokości od 20 do 500 zł.

Art. 132. ust. 1. pkt 1) c) Ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku, policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.