Zostaje po staremu, kierowca nie będzie mógł mieć jednej polisy OC na kilka aut

Nie będzie przypisania polisy OC do kierowcy, zostaje po staremu. Ministerstwo Finansów nie chce się zgodzić. W grudniu 2017 roku, Adam Ołdakowski i Jerzy Gosiewski, posłowie PiS, wystosowali do ministra finansów interpelacje. Chcieli zmian w ustawie o ubezpieczeniu OC dla kierowców.

 

Obecnie ubezpieczenie OC musi posiadać każdy pojazd mechaniczny, jest to obowiązkowe. Posłowie PIS chcieli, aby ubezpieczenie OC przypisać do kierowcy. W przypadku gdy posiada on więcej pojazdów, nie byłby zmuszony do zawierania wielu umów. Posłowie zwracali uwagę na fakt, że ubezpieczenie przypisane jest do samochodu, ale w wyniku kolizji jednym autem i tak tracimy zniżki na pozostałe pojazdy. Nie jest tak we wszystkich firmach, bo w tym roku LINK4 nie brał pod uwagę zdarzeń z udziałem innych aut i stawka nie rosła. Ale osobiście znam tylko ten przykład, bo już PROAMA za kolizję innym autem podniosła mi składki na pozostałe. W rezultacie zmieniłem firmę.
W rozwiązaniu, które proponowali posłowie funkcjonowałaby jedna polisa przypisana do kierowcy, który posiada wiele aut. Jednak tylko on mógłby się takim samochodem poruszać. W przypadku gdy w jednej rodzinie jest więcej kierowców, każdy musiałby mieć swoją polisę. Takie rozwiązanie funkcjonuje w Wielkiej Brytanii.
Dzisiaj już wiemy, że Ministerstwo Finansów takich zmian nie chce. Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów napisał w komunikacie – w sytuacji wyrządzenia szkody przy użyciu jednego z posiadanych przez kierowcę pojazdów, nie można wykluczyć możliwości poruszania się przez takiego kierowcę innym z posiadanych pojazdów. Wynika to chociażby z faktu, iż sprawcą szkody pozostaje kierowca poruszający się określonym pojazdem a nie sam pojazd mechaniczny. Systemy zniżek i zwyżek składki ubezpieczeniowej oparte są o różnego rodzaju czynniki, wśród których jako jeden z ważniejszych można wymienić dotychczasowy przebieg ubezpieczenia (szkodowość). Należy wskazać, iż kwestia ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych, w tym również składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jest przedmiotem regulacji ustawowej. Zgodnie z nimi taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych ustalają zakłady ubezpieczeń. Przedmiotowe uprawnienie wynika zarówno z unijnych, jak i polskich regulacji

 

Komentarze

Najnowsze


  

Testy

więcej >>

pOPULARNE

Zostaje po staremu, kierowca nie będzie mógł mieć jednej polisy OC na kilka aut
Zostaje po staremu, kierowca nie będzie mógł mieć jednej polisy OC na kilka aut
Zostaje po staremu, kierowca nie będzie mógł mieć jednej polisy OC na kilka aut

Nie będzie przypisania polisy OC do kierowcy, zostaje po staremu. Ministerstwo Finansów nie chce się zgodzić. W grudniu 2017 roku, Adam Ołdakowski i Jerzy Gosiewski, posłowie PiS, wystosowali do ministra finansów interpelacje. Chcieli zmian w ustawie o ubezpieczeniu OC dla kierowców.

 

Obecnie ubezpieczenie OC musi posiadać każdy pojazd mechaniczny, jest to obowiązkowe. Posłowie PIS chcieli, aby ubezpieczenie OC przypisać do kierowcy. W przypadku gdy posiada on więcej pojazdów, nie byłby zmuszony do zawierania wielu umów. Posłowie zwracali uwagę na fakt, że ubezpieczenie przypisane jest do samochodu, ale w wyniku kolizji jednym autem i tak tracimy zniżki na pozostałe pojazdy. Nie jest tak we wszystkich firmach, bo w tym roku LINK4 nie brał pod uwagę zdarzeń z udziałem innych aut i stawka nie rosła. Ale osobiście znam tylko ten przykład, bo już PROAMA za kolizję innym autem podniosła mi składki na pozostałe. W rezultacie zmieniłem firmę.
W rozwiązaniu, które proponowali posłowie funkcjonowałaby jedna polisa przypisana do kierowcy, który posiada wiele aut. Jednak tylko on mógłby się takim samochodem poruszać. W przypadku gdy w jednej rodzinie jest więcej kierowców, każdy musiałby mieć swoją polisę. Takie rozwiązanie funkcjonuje w Wielkiej Brytanii.
Dzisiaj już wiemy, że Ministerstwo Finansów takich zmian nie chce. Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów napisał w komunikacie – w sytuacji wyrządzenia szkody przy użyciu jednego z posiadanych przez kierowcę pojazdów, nie można wykluczyć możliwości poruszania się przez takiego kierowcę innym z posiadanych pojazdów. Wynika to chociażby z faktu, iż sprawcą szkody pozostaje kierowca poruszający się określonym pojazdem a nie sam pojazd mechaniczny. Systemy zniżek i zwyżek składki ubezpieczeniowej oparte są o różnego rodzaju czynniki, wśród których jako jeden z ważniejszych można wymienić dotychczasowy przebieg ubezpieczenia (szkodowość). Należy wskazać, iż kwestia ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych, w tym również składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jest przedmiotem regulacji ustawowej. Zgodnie z nimi taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych ustalają zakłady ubezpieczeń. Przedmiotowe uprawnienie wynika zarówno z unijnych, jak i polskich regulacji