Zostaje po staremu, kierowca nie będzie mógł mieć jednej polisy OC na kilka aut

Nie będzie przypisania polisy OC do kierowcy, zostaje po staremu. Ministerstwo Finansów nie chce się zgodzić. W grudniu 2017 roku, Adam Ołdakowski i Jerzy Gosiewski, posłowie PiS, wystosowali do ministra finansów interpelacje. Chcieli zmian w ustawie o ubezpieczeniu OC dla kierowców.

 

Obecnie ubezpieczenie OC musi posiadać każdy pojazd mechaniczny, jest to obowiązkowe. Posłowie PIS chcieli, aby ubezpieczenie OC przypisać do kierowcy. W przypadku gdy posiada on więcej pojazdów, nie byłby zmuszony do zawierania wielu umów. Posłowie zwracali uwagę na fakt, że ubezpieczenie przypisane jest do samochodu, ale w wyniku kolizji jednym autem i tak tracimy zniżki na pozostałe pojazdy. Nie jest tak we wszystkich firmach, bo w tym roku LINK4 nie brał pod uwagę zdarzeń z udziałem innych aut i stawka nie rosła. Ale osobiście znam tylko ten przykład, bo już PROAMA za kolizję innym autem podniosła mi składki na pozostałe. W rezultacie zmieniłem firmę.
W rozwiązaniu, które proponowali posłowie funkcjonowałaby jedna polisa przypisana do kierowcy, który posiada wiele aut. Jednak tylko on mógłby się takim samochodem poruszać. W przypadku gdy w jednej rodzinie jest więcej kierowców, każdy musiałby mieć swoją polisę. Takie rozwiązanie funkcjonuje w Wielkiej Brytanii.
Dzisiaj już wiemy, że Ministerstwo Finansów takich zmian nie chce. Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów napisał w komunikacie – w sytuacji wyrządzenia szkody przy użyciu jednego z posiadanych przez kierowcę pojazdów, nie można wykluczyć możliwości poruszania się przez takiego kierowcę innym z posiadanych pojazdów. Wynika to chociażby z faktu, iż sprawcą szkody pozostaje kierowca poruszający się określonym pojazdem a nie sam pojazd mechaniczny. Systemy zniżek i zwyżek składki ubezpieczeniowej oparte są o różnego rodzaju czynniki, wśród których jako jeden z ważniejszych można wymienić dotychczasowy przebieg ubezpieczenia (szkodowość). Należy wskazać, iż kwestia ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych, w tym również składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jest przedmiotem regulacji ustawowej. Zgodnie z nimi taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych ustalają zakłady ubezpieczeń. Przedmiotowe uprawnienie wynika zarówno z unijnych, jak i polskich regulacji