Szybciej S7 do Warszawy, w końcu ruszają pracę na północ od Krakowa!

Jeżeli ktoś jeździ z Krakowa do Warszawy, ten wie że droga do Kielc nie jest zbyt przyjemna. Na szczęście GDDKiA zapowiada otwarcie pierwszego odcinka trasy S7, dzięki któremu wszystko zacznie się zmieniać. Droga ekspresowa S7 powstaje by usprawnić ruch na kierunku północ – południe Polski. Połączy bezpośrednio Gdańsk, Warszawę i Kraków.

Droga ekspresowa S7 zaczyna się w woj. pomorskim, niespełna 18-kilometrowym odcinkiem od węzła Gdańsk Południe, do węzła Żuławy Zachód wybudowanym w latach 2009-2012. Kolejny, prawie 40-kilometrowy odcinek węzeł Żuławy Zachód (Koszwały) – węzeł Elbląg Zachód (Kazimierzowo) jest w trakcie budowy. Koniec prac na tym odcinku zaplanowano w tym roku. W woj. warmińsko-mazurskim cała S7 udostępniona jest do ruchu dla kierowców. To blisko 145 km bezpiecznej drogi ekspresowej!

S7 coraz dłuższa, ale brakuje odcinka z Warszawy na północ

Na północ od Warszawy dwa odcinki: Napierki – Mława i Mława – Strzegowo są już na etapie realizacji. Zakończenie budowy tych blisko 35 km nowej drogi ekspresowej planowane jest w roku 2021. Na kolejne dwa odcinki, od Strzegowa do Płońska (ponad 35 km), trwa procedura przetargowa. Planowane lata realizacji dla tych odcinków to 2018 – 2021.


Ekspresowa „siódemka” od Płońska do Warszawy (56,7 km) jest obecnie w przygotowaniu. Kierowcy pojadą nią w 2024 r. W eksploatacji są natomiast odcinki: obwodnica Płońska (4,3 km), Ostrzykowizna – Czosnów (14,6 km) oraz nieco ponad 4-kilometrowy odcinek węzeł Łopuszańska – węzeł Opacz. Na południe od Warszawy powstają już trzy odcinki S7 pomiędzy węzłem Warszawa Lotnisko a obwodnicą Grójca (29,3 km) oraz obwodnica Radomia (24,6 km). W eksploatacji pozostaje 44-kilometrowy odcinek od obwodnicy Grójca do Jedlińska oraz prawie 22- kilometrowy od Radomia do granicy woj. mazowieckiego.

Na terenie woj. świętokrzyskiego kierowcy mogą już jeździć odcinkami: od Skarżyska-Kamiennej do południowego końca obwodnicy Kielc (46,5 km), obwodnicą Jędrzejowa (2,4 km) i blisko 20-kilometrowym fragmentem S7 od Jędrzejowa do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. W realizacji są: granica województw mazowieckiego i świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna (7,6 km, oddanie do ruchu w 2020 r.) oraz Chęciny – Jędrzejów (20,9 km, zakończenie prac w 2018 r.).

Poprzez węzeł Mistrzejowice S7 połączy się z drogą ekspresową S52 Północną Obwodnicą Krakowa, odciążając Południową Autostradową Obwodnicą Krakowa. S7 stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Nowa droga ma mieć ośmioma węzłów: „Książ”, „Miechów”, „Szczepanowice”, „Widoma”, „Łuczyce”, „Raciborowice”, węzeł zespolony „Kraków Mistrzejowice”, węzeł zespolony „Kraków Grębałów”.

Pierwszy odcinek za ok. 3 lata

Umowa na projekt i budowę odcinka II węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma, S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa została podpisana 8 stycznia 2018 r. z firmą Mota-Engil Central Europe S.A., która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny być ukończone w ciągu 34 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu przeznaczonego na projektowanie inwestycji okresy zimowe są wliczane.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje: realizację drogi ekspresowej S7 jako drogi dwujezdniowej z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi, budowę węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym. Koszt inwestycji wyniesie ponad 508 mln 135 tys. zł, a gwarancja jakości 10 lat. Parametry techniczne drogi ekspresowej S7 są następujące:

  • Prędkość projektowa – 100 km/h (na terenie miasta Krakowa 80 km/h)
  • Szerokość pasa ruchu – 3,5 m
  • Szerokość pasa dzielącego jezdnie (z opaskami) 12 m (rozwiązanie etapowe) 5 m (rozwiązanie docelowe w tym opaski 2×0,5 m)
  • liczba jezdni – 2
  • liczba pasów ruchu – 2×2 pasy ruchu – rozwiązanie etapowe poza granicami m. Krakowa
  • 2 x 3 pasy ruchu – rozwiązanie docelowe
  • Pasy awaryjne – 2×2,5 m
  • Minimalna szerokość pobocza gruntowego 0,75 m
  • Skrajnia pionowa ( wysokość od nawierzchni do spodu wiaduktu ) min. 5,0m (na terenie kolejowym min. 7 m).