Autostrada A2 na odcinku Mazowiecki – Siedlce będzie gotowa pod koniec 2023 roku

W czwartek podpisana została umowa na wykonanie elementów koncepcji programowej budowy autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Ryczołek (koniec obw. Mińska Mazowieckiego).

Wykonawcą dokumentacji jest Multiconsult Polska Sp. z o.o. Wartość zadania wynosi ok. 6,5 mln zł. a czas realizacji to 14 miesięcy od dnia podpisania umowy (czyli do lutego 2019r.). Czyli jest to dokumentacja przedprojektowa (nie jest to jeszcze projekt). Zadaniem projektanta jest opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą autostradę. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych. Dopiero w maju 2019 roku zostanie ogłoszony przetarg w systemie Projektuj i Buduj.


 

Przebieg trasy:
Długość: ok. 37,5 km
Gminy: Kałuszyn, Mrozy, Grębków, Kotuń, Mokobody, Siedlce (miasto i Gmina), Skórzec.
Węzły: Groszki, Gręzów, Swoboda.

Planowany harmonogram realizacji:
– 05.2019 r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”:
– 03.2020 r. podpisanie umowy z Wykonawcą
07.2021 r. – 08.2023 r. realizacja robót budowlanych

Szacunkowy łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi 1,7 mld zł.