OC na 30 dni? Resort finansów wziął się za oszustów

Wykupywanie polis krótkoterminowych, które są odnawiane co miesiąc, to sposób na znaczne obniżenie składki. Umowa na 30 dni może być zawarta tylko w szczególnych okolicznościach, inaczej to oszustwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności.

Komisy samochodowe posiadające odpowiedni numer PKD mają taką możliwość, ale korzystają z niej także firmy, które nie są komisami, a nawet osoby fizyczne. Wiele osób wykupuje taki rodzaj polisy i odnawia ją comiesięcznie, co kosztuje znacznie mniej niż wykup tradycyjnego 12-miesięcznego ubezpieczenia. Dodatkowo przy wykupie polisy przeznaczonej dla komisów osoba taka nie podlega weryfikacji pod kątem historii szkodowej właściciela auta. Nie jest zatem pozbawiona zniżek – wskazują w interpelacji do resortu finansów posłowie Nowoczesnej.

Według posłów w procederze uczestniczą agenci ubezpieczeniowi oraz kierowcy z długą historią szkód komunikacyjnych.


Teraz Ministerstwo Finansów poprosiło Komisję Nadzoru Finansowego aby zwróciła się do firm ubezpieczeniowych o przekazanie właściwych informacji. Podobna prośba została skierowana również do Funduszu Gwarancyjnego.

Zawieranie ubezpieczenia pojazdu na okres krótszy niż 12 miesięcy przysługuje:

  • Właścicielom pojazdów zarejestrowanych na okres czasowy.
  • Właścicielom pojazdów zarejestrowanych za granicą i przewożonych na terytorium Polski (mamy 30 dni na rejestracje w polskim urzędzie).
  • Osobom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów (np. komisy, wymagany odpowiedni numer PKD).

W rzeczywistości wielu kierowców z bogatą historią szkód komunikacyjnych zawiera takie umowy aby obniżyć swoją składkę. Oszczędności w wielu przypadkach sięgają kilku tysięcy złotych. Sprawdziliśmy na stronach zakładów ubezpieczeń, taka składka wynosi obecnie 50-65 zł miesięcznie. Zatem jeżeli komuś wyliczono ubezpieczenie na 3-4 tysiące złotych rocznie to 50 zł miesięcznie stanowi łakomy kąsek. Takie polisy nie biorą pod uwagę dotychczasowej historii szkód danego kierowcy.

Warto jednak wiedzieć, że takie OC dla zwykłego kierowcy może oznaczać problemy gdyż jest to poświadczenie nieprawdy z art. 271 kodeksu karnego, grozi za to kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.