Inspekcja Handlowa sprawdziła oferowane na rynku części samochodowe.

Inspekcja Handlowa sprawdziła, czy dostępne na rynku części samochodowe i wyposażenie aut mają świadectwa homologacji. Jest nieźle, nieprawidłowości zakwestionowali tylko w 3 proc. partii produktów. Więcej zastrzeżeń wzbudziło oznakowanie.

Na stronie UOKiK można przeczytać, iż świadectwo homologacji potwierdza, że pojazd, jego części i wyposażenie spełniają wymagania techniczne. Inspekcja Handlowa sprawdzała, czy wprowadzane na rynek produkty mają takie dokumenty. Kontrola odbyła się w II kwartale 2017 r. u 121 przedsiębiorców z całej Polski, którzy produkują, importują lub sprzedają części i wyposażenie samochodów. W pierwszej kolejności IH sprawdzała tych, u których były nieprawidłowości w poprzednich latach lub na których skarżyli się konsumenci.

Inspektorzy ocenili 351 partii produktów. Jeśli chodzi o świadectwa homologacji, mieli zastrzeżenia tylko do 11 partii (ok. 3 proc.). Były to klocki hamulcowe, żarówki, lusterka i migacz przedni. Powody to m.in. niezgodność świadectwa przedstawionego przez przedsiębiorcę z ocenianym produktem czy brak znaku homologacji na wyrobie.

IH przyjrzała się także oznakowaniu części i wyposażenia. Znalazła takie uchybienia, jak niepełne informacje w instrukcjach czy niezgodność oznakowania z dokumentami homologacyjnymi oraz regulaminami lub przepisami UE. Pod tym względem zakwestionowała 51 produktów (ok. 14,5 proc.).

Przedsiębiorcy, u których wykryto nieprawidłowości w zakresie oznakowania, dobrowolnie je usunęli. Uzupełnili brakujące informacje lub wycofali produkty ze sprzedaży i zwrócili je do dostawców.

Świadectwo homologacji potwierdza, że produkt jest zgodny z przepisami i spełnia wymagania techniczne. Muszą je posiadać: pojazdy (np. samochody osobowe, przyczepy), ich części (np. lampy, lusterka, klocki hamulcowe, haki holownicze) i elementy wyposażenia (np. foteliki samochodowe, trójkąty ostrzegawcze). dokumenty wydaje dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Za brak świadectwa Inspekcja Handlowa może nałożyć na producenta lub importera karę – maksymalnie 25 proc. wartości sprzedaży.

Źródło: UOKiK, Świadectwa homologacji – kontrola Inspekcji Handlowej.

Komentarze

Najnowsze


  

Testy

więcej >>

pOPULARNE

Inspekcja Handlowa sprawdziła oferowane na rynku części samochodowe.
Inspekcja Handlowa sprawdziła oferowane na rynku części samochodowe.
Inspekcja Handlowa sprawdziła oferowane na rynku części samochodowe.

Inspekcja Handlowa sprawdziła, czy dostępne na rynku części samochodowe i wyposażenie aut mają świadectwa homologacji. Jest nieźle, nieprawidłowości zakwestionowali tylko w 3 proc. partii produktów. Więcej zastrzeżeń wzbudziło oznakowanie.

Na stronie UOKiK można przeczytać, iż świadectwo homologacji potwierdza, że pojazd, jego części i wyposażenie spełniają wymagania techniczne. Inspekcja Handlowa sprawdzała, czy wprowadzane na rynek produkty mają takie dokumenty. Kontrola odbyła się w II kwartale 2017 r. u 121 przedsiębiorców z całej Polski, którzy produkują, importują lub sprzedają części i wyposażenie samochodów. W pierwszej kolejności IH sprawdzała tych, u których były nieprawidłowości w poprzednich latach lub na których skarżyli się konsumenci.

Inspektorzy ocenili 351 partii produktów. Jeśli chodzi o świadectwa homologacji, mieli zastrzeżenia tylko do 11 partii (ok. 3 proc.). Były to klocki hamulcowe, żarówki, lusterka i migacz przedni. Powody to m.in. niezgodność świadectwa przedstawionego przez przedsiębiorcę z ocenianym produktem czy brak znaku homologacji na wyrobie.

IH przyjrzała się także oznakowaniu części i wyposażenia. Znalazła takie uchybienia, jak niepełne informacje w instrukcjach czy niezgodność oznakowania z dokumentami homologacyjnymi oraz regulaminami lub przepisami UE. Pod tym względem zakwestionowała 51 produktów (ok. 14,5 proc.).

Przedsiębiorcy, u których wykryto nieprawidłowości w zakresie oznakowania, dobrowolnie je usunęli. Uzupełnili brakujące informacje lub wycofali produkty ze sprzedaży i zwrócili je do dostawców.

Świadectwo homologacji potwierdza, że produkt jest zgodny z przepisami i spełnia wymagania techniczne. Muszą je posiadać: pojazdy (np. samochody osobowe, przyczepy), ich części (np. lampy, lusterka, klocki hamulcowe, haki holownicze) i elementy wyposażenia (np. foteliki samochodowe, trójkąty ostrzegawcze). dokumenty wydaje dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Za brak świadectwa Inspekcja Handlowa może nałożyć na producenta lub importera karę – maksymalnie 25 proc. wartości sprzedaży.

Źródło: UOKiK, Świadectwa homologacji – kontrola Inspekcji Handlowej.