Obwodnica Marek (S8) przejezdna, szybciej z Warszawy do Białegostoku

Wczoraj o godz. 20:00 otwarto 15 km odcinek trasy ekspresowej S8 pomiędzy Markami k. Warszawy, a Radzyminem. Kierowcy będą mieli do dyspozycji 2 jezdnie po 3 pasy ruchu oraz 2 węzły – Zielonka i Radzymin Południe. Węzły Kobyłka oraz Wołomin nie są jeszcze gotowe. Wykonawcy dostaną kary za przekroczenie terminu zakończenia robót o 2 miesiące.

Od wczoraj kierowcy mają do dyspozycji 2-jezdniowy odcinek drogi ekspresowej od istniejącego węzła Marki, do włączenia w istniejący przebieg drogi S8 za węzłem Radzymin Południe. Węzły Kobyłka oraz Wołomin są jeszcze w budowie. Ponadto na węźle Marki wykonawca będzie rozbierał istniejącą łącznicę prowadzącą ruch z Trasy Toruńskiej (S8) na DK8 do Marek, co umożliwi mu wykonanie zjazdu z obwodnicy (jadąc od Białegostoku) na starą trasę DK8 prowadzącą do Marek.


Całość będzie gotowa dopiero w połowie 2018 roku

Natomiast na węźle Radzymin Południe wykonawca będzie kończył roboty przez ok. 3 tygodnie. Także węzeł Marki w pierwszym okresie użytkowania nie będzie w pełni przejezdni. Stanie się to dopiero po zakończeniu budowy łącznicy relacji Białystok – Warszawa Targówek (ul. Radzymińska)/Marki. Całkowite zakończenie robót przewidziane jest dopiero w II kwartale 2018r.

Zmiana organizacji ruchu

W związku z powyższym zmianie ulegną zasady ruchu w zakresie dojazdu do m. Białystok oraz Marki, Radzymin czy Słupno. Kierowcy jadący drogą S8 od strony Warszawy (most Grota) w celu dojazdu do Marek (dotychczasowego przebiegu DK8) powinni trzymać się prawej strony, a dojazd realizować z wykorzystaniem drogi serwisowej oraz skrzyżowania (na DK8) z sygnalizacją świetlną w węźle Marki.

Kierowcy jadący ul. Radzymińską od strony Targówka powinni zwrócić uwagę na zmiany na tablicach kierunkowych. W celu dojazdu do Białegostoku należy na węźle Marki skręcić w prawo na drogę S8, a w celu dojazdu do Marek, Radzymina i Słupna kontynuować jazdę na wprost, jak dotychczas.

Kierowcy jadący S8 od strony Białegostoku zostaną automatycznie skierowani na nowy przebieg drogi S8. Z uwagi na brak relacji na Targówek (ul. Radzymińska-DW629) i Marki (w węźle Marki), w celu dojazdu do tych miejsc należy dokonać zjazdu z drogi S8 wcześniej tj. na węźle Radzymin Południe bądź węźle Zielonka.

2 miesiące poślizgu

Umowy na realizację S8 Marki – Radzymin zostały podpisane w listopadzie 2014r. Termin zakończenia prac dla trasy głównej został ustalony na koniec lipca 2017 r. Zgodnie z zapisami kontraktowymi, wykonawcy byli uprawnieni do wystąpienia o przedłużenie czasu na ukończenie robót z uwagi na brak możliwości wykonywania prac w okresie zimowym. Dlatego też termin ten został przesunięty na październik 2017r. Za przekroczenie terminu zakończenia robót GDDKiA naliczy kary zgodnie z warunkami kontraktu.

Zadanie I, czyli odc. Marki-Kobyłka, realizowała firma Salini Polska. Jest to odcinek o długości 8,1 km, wartość robót to 331,6 mln zł. Zadanie II – odcinek Kobyłka-Radzymin – realizowała firma Astaldi. Jego długość to 7,2 km, zaś wartość robót – 405,9 mln zł.

źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki – w. Radzymin Płd.