Odholują twój pojazd? Słono zapłacisz, stawki na 2018 rok

S

O tym ile zapłacimy za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie go na parkingu strzeżonym decyduje rada powiatu w drodze uchwały. Jednak to Ministerstwo Rozwoju i Finansów ustala maksymalne stawki, a samorządowcy chętnie stosują najwyższe opłaty. Ile taka „usługa” będzie kosztować w 2018 roku? Po jakim czasie auto staje się własnością miasta?

Urzędnicy miejscy bardzo chętnie podpisują umowy z firmami, które oferują dużo wyższe, niż na lokalnym rynku stawki, za odholowanie i przechowywanie pojazdu. Pod naszą nieobecność pojazd może zostać usunięty gdy zostanie pozostawiony w miejscu zabronionym i utrudnia to ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Wystarczy też tabliczka informująca, że pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. Taki znak ułatwia pracę strażnikom miejskim, bo wtedy w ogóle nie muszą tłumaczyć właścicielowi dlaczego jego pojazd zniknął. Należy także pamiętać, że nawet gdy zaparkujemy auto prawidłowo, a zmieni się organizacja ruchu i okazuje się, że popełniamy wykroczenie. Taki znak musi się pojawić z 5-dniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku możemy jednak starać się o zwrot kosztów przed sądem.

 


ZANIM ODBIERZESZ POJAZD MUSISZ ZAPŁACIĆ

Niestety odholowanie pojazdu jest o wiele bardziej kosztowną i dotkliwą karą niż mandat. Mandatu możemy nie przyjąć bądź opłacić go w późniejszym terminie. Natomiast gdy nie uregulujemy opłaty za holowanie, pojazd nie zostanie nam wydany, a każda kolejna doba postoju może nas kosztować nawet 40 zł (według stawek za 2018 rok). Oczywiście możemy poczekać aż sprawę rozstrzygnie sąd, jeżeli jesteśmy pewni, że nasz pojazd był zaparkowany prawidłowo. Możemy też wtedy oczekiwać na zwrot poniesionych kosztów, jednak jest to bardzo trudne, bo przeciwko mamy zeznania strażników, którzy do błędu przyznać się nie będą chcieli.

 

KIEDY AUTO PRZESTAJE BYĆ NASZĄ WŁASNOŚCIĄ?

Mało osób wie, ale auto możemy stracić na zawsze. Zgodnie z prawem właściciel ma 6 miesięcy na odbiór auta usuniętego z drogi. Jednak nawet gdy właściciel nie zgłosi się po samochód, to najpierw otrzyma pismo, w którym zostanie poinformowany, o fakcie usunięcia samochodu. W przypadku braku reakcji właściciela po 6 miesiącach pojazd przechodzi na własność miasta.

 

STAWKI W 2018 ROKU

Na podstawie art. 130a ust. 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1260) ogłasza się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na

parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2018 r.:

 

1) rower lub motorower:

 1. a) za usunięcie – 113 zł,
 2. b) za każdą dobę przechowywania – 20 zł;

 

2) motocykl:

 1. a) za usunięcie – 223 zł,
 2. b) za każdą dobę przechowywania – 27 zł;

 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

 1. a) za usunięcie – 486 zł,
 2. b) za każdą dobę przechowywania – 40 zł;

 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

 1. a) za usunięcie – 606 zł,
 2. b) za każdą dobę przechowywania – 52 zł;

 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

 1. a) za usunięcie – 857 zł,
 2. b) za każdą dobę przechowywania – 75 zł;

 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

 1. a) za usunięcie – 1263 zł,
 2. b) za każdą dobę przechowywania – 136 zł;

 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

 1. a) za usunięcie – 1537 zł,
 2. b) za każdą dobę przechowywania – 200 zł.