39 kompletów radiostacji KF pojedzie na bardzo drogim Honkerze

Inspektorat Uzbrojenia MON podpisał umowę na dostawę na dostawę dla polskiej armii 39 kompletów radiostacji KF średniej mocy na samochodzie osobowo-terenowym Honker z Lublina. Łącznie umowa opiewa na kwotę 59,35 mln PLN brutto.

W ramach zamówienia wykonawca w 2018 roku dostarczy fabrycznie nowe pojazdy Honker, w których zostaną zainstalowane radiostacje Harris AN/PRC-150C Falcon II pochodzące z zasobów Sił Zbrojnych RP oraz specjalistyczne wyposażenie radiowe (w tym anteny) i pomocnicze, takie jak zespoły prądotwórcze i zasilacze awaryjne – donosi portal Dziennik Zbrojny. Honkery nie są drogimi samochodami. Są to również już przestarzałe auta, które wojsko wyprzedaje często w cenie kilkunastu tysięcy złotych (mowa o używanych egzemplarzach). Kilka lat temu za nowe samochody Wojsko Polskie płaciło niewiele ponad 100 tys. złotych za sztukę.

 

ZAMÓWIENIE DLA WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW ŁĄCZNOŚCI NR 2 S.A.

 

Postępowanie było prowadzone od sierpnia 2017 r. zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu procedury negocjacyjnej – zadanie dotyczy zakupu konkretnego sprzętu wojskowego wprowadzonego na wyposażenie SZ RP i wynika z procesu unifikacji SpW w SZ RP. Pozyskanie sprzętu mającego inne charakterystyki techniczne skutkowałoby niekompatybilnością sprzętową lub programową z posiadanym SpW, trudnościami technicznymi podczas eksploatacji systemów łączności radiowej oraz znacznymi dodatkowymi kosztami. Na rynku występuje tylko jeden Wykonawca przedmiotu zamówienia tzn. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A., które posiadają wyłączne prawa do dokumentacji technicznej radiostacji KF na samochodzie oraz są jedynym w kraju certyfikowanym (przez producenta systemów radiowych HARRIS Corp.) zakładem serwisowym, szkoleniowym oraz posiadają autoryzację w zakresie instalacji i integracji systemów radiowych HARRIS na terenie RP.

 

Jednocześnie WZŁ Nr 2 S.A. posiadają certyfikat na prowadzenie centrum szkoleniowego autoryzowanego do prowadzenia szkoleń z obsługi systemów radiowych przez HARRIS Corp. w Polsce, a także prowadzą autoryzowany zakład obsługi i napraw na rzecz polskich użytkowników, posiadają wszelkie kompetencje do świadczenia dla SZ RP kompleksowego pakietu wsparcia logistycznego obejmującego m.in. szkolenia, konfigurację, instalację, upgradowanie oprogramowania, serwisowanie oraz remonty i naprawy.

Komentarze

Najnowsze


  

Testy

więcej >>

pOPULARNE

39 kompletów radiostacji KF pojedzie na bardzo drogim Honkerze
39 kompletów radiostacji KF pojedzie na bardzo drogim Honkerze
39 kompletów radiostacji KF pojedzie na bardzo drogim Honkerze

Inspektorat Uzbrojenia MON podpisał umowę na dostawę na dostawę dla polskiej armii 39 kompletów radiostacji KF średniej mocy na samochodzie osobowo-terenowym Honker z Lublina. Łącznie umowa opiewa na kwotę 59,35 mln PLN brutto.

W ramach zamówienia wykonawca w 2018 roku dostarczy fabrycznie nowe pojazdy Honker, w których zostaną zainstalowane radiostacje Harris AN/PRC-150C Falcon II pochodzące z zasobów Sił Zbrojnych RP oraz specjalistyczne wyposażenie radiowe (w tym anteny) i pomocnicze, takie jak zespoły prądotwórcze i zasilacze awaryjne – donosi portal Dziennik Zbrojny. Honkery nie są drogimi samochodami. Są to również już przestarzałe auta, które wojsko wyprzedaje często w cenie kilkunastu tysięcy złotych (mowa o używanych egzemplarzach). Kilka lat temu za nowe samochody Wojsko Polskie płaciło niewiele ponad 100 tys. złotych za sztukę.

 

ZAMÓWIENIE DLA WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW ŁĄCZNOŚCI NR 2 S.A.

 

Postępowanie było prowadzone od sierpnia 2017 r. zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu procedury negocjacyjnej – zadanie dotyczy zakupu konkretnego sprzętu wojskowego wprowadzonego na wyposażenie SZ RP i wynika z procesu unifikacji SpW w SZ RP. Pozyskanie sprzętu mającego inne charakterystyki techniczne skutkowałoby niekompatybilnością sprzętową lub programową z posiadanym SpW, trudnościami technicznymi podczas eksploatacji systemów łączności radiowej oraz znacznymi dodatkowymi kosztami. Na rynku występuje tylko jeden Wykonawca przedmiotu zamówienia tzn. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A., które posiadają wyłączne prawa do dokumentacji technicznej radiostacji KF na samochodzie oraz są jedynym w kraju certyfikowanym (przez producenta systemów radiowych HARRIS Corp.) zakładem serwisowym, szkoleniowym oraz posiadają autoryzację w zakresie instalacji i integracji systemów radiowych HARRIS na terenie RP.

 

Jednocześnie WZŁ Nr 2 S.A. posiadają certyfikat na prowadzenie centrum szkoleniowego autoryzowanego do prowadzenia szkoleń z obsługi systemów radiowych przez HARRIS Corp. w Polsce, a także prowadzą autoryzowany zakład obsługi i napraw na rzecz polskich użytkowników, posiadają wszelkie kompetencje do świadczenia dla SZ RP kompleksowego pakietu wsparcia logistycznego obejmującego m.in. szkolenia, konfigurację, instalację, upgradowanie oprogramowania, serwisowanie oraz remonty i naprawy.