39 kompletów radiostacji KF pojedzie na bardzo drogim Honkerze

Inspektorat Uzbrojenia MON podpisał umowę na dostawę na dostawę dla polskiej armii 39 kompletów radiostacji KF średniej mocy na samochodzie osobowo-terenowym Honker z Lublina. Łącznie umowa opiewa na kwotę 59,35 mln PLN brutto.

W ramach zamówienia wykonawca w 2018 roku dostarczy fabrycznie nowe pojazdy Honker, w których zostaną zainstalowane radiostacje Harris AN/PRC-150C Falcon II pochodzące z zasobów Sił Zbrojnych RP oraz specjalistyczne wyposażenie radiowe (w tym anteny) i pomocnicze, takie jak zespoły prądotwórcze i zasilacze awaryjne – donosi portal Dziennik Zbrojny. Honkery nie są drogimi samochodami. Są to również już przestarzałe auta, które wojsko wyprzedaje często w cenie kilkunastu tysięcy złotych (mowa o używanych egzemplarzach). Kilka lat temu za nowe samochody Wojsko Polskie płaciło niewiele ponad 100 tys. złotych za sztukę.


 

ZAMÓWIENIE DLA WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW ŁĄCZNOŚCI NR 2 S.A.

 

Postępowanie było prowadzone od sierpnia 2017 r. zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu procedury negocjacyjnej – zadanie dotyczy zakupu konkretnego sprzętu wojskowego wprowadzonego na wyposażenie SZ RP i wynika z procesu unifikacji SpW w SZ RP. Pozyskanie sprzętu mającego inne charakterystyki techniczne skutkowałoby niekompatybilnością sprzętową lub programową z posiadanym SpW, trudnościami technicznymi podczas eksploatacji systemów łączności radiowej oraz znacznymi dodatkowymi kosztami. Na rynku występuje tylko jeden Wykonawca przedmiotu zamówienia tzn. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A., które posiadają wyłączne prawa do dokumentacji technicznej radiostacji KF na samochodzie oraz są jedynym w kraju certyfikowanym (przez producenta systemów radiowych HARRIS Corp.) zakładem serwisowym, szkoleniowym oraz posiadają autoryzację w zakresie instalacji i integracji systemów radiowych HARRIS na terenie RP.

 

Jednocześnie WZŁ Nr 2 S.A. posiadają certyfikat na prowadzenie centrum szkoleniowego autoryzowanego do prowadzenia szkoleń z obsługi systemów radiowych przez HARRIS Corp. w Polsce, a także prowadzą autoryzowany zakład obsługi i napraw na rzecz polskich użytkowników, posiadają wszelkie kompetencje do świadczenia dla SZ RP kompleksowego pakietu wsparcia logistycznego obejmującego m.in. szkolenia, konfigurację, instalację, upgradowanie oprogramowania, serwisowanie oraz remonty i naprawy.