25 lat budowy autostrad w Polsce. Podsumowanie

W 1992 roku łączna długość dróg o standardzie autostrady wynosiła około 100 km. W 2017 roku długość oddanych do użytku autostrad wynosi 1641 km, a dróg ekspresowych – 1611 km (w tym dwujezdniowych 1362 km). Co przed nami?

Plany budowy sieci dróg dwóch kategorii autostrad i dróg ekspresowych pochodzą z lat 80. Ulegały one wielu zmianom, jednak podstawą systemu pozostają od tego czasu drogi w śladzie dzisiejszych autostrad A1, A2 i A4. Jak wynika z raportu firmy Multiconsult Polska do zrealizowania założeń Programu Budowy Dróg Krajowych zostało 18 proc. przewidzianych autostrad i 70 proc. w przypadku dróg ekspresowych.

Znaczący wzrost tempa budowy autostrad nastąpił po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 i uruchomieniu środków finansowych z funduszy europejskich i dotacji unijnych. Kolejnym znaczącym krokiem w rozwoju infrastruktury drogowej był program budowy dróg związany z organizacją przez Polskę i Ukrainę Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012.


 

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych podano, że sieć autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku ma mieć łączną długość około 7650 km, z czego około 2000 km przypada na autostrady. 8 września 2015 roku uchwałą Rady Ministrów został zatwierdzony Program Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025), który przewiduje realizację ok. 3900 km autostrad i dróg ekspresowych.

Plany do końca 2017 roku i później

Wiceminister infrastruktury i budownictwa, Marek Chodkiewicz, powiedział ostatnio w sejmie, że do końca tego roku ma być oddanych do użytku kolejnych dziewięć odcinków dróg ekspresowych o wartości 5,2 mld zł i długości 133 km. Przedstawił dane, z których wynika, że w realizacji jest 89 zadań o wartości ponad 47 mld zł, a długość odcinków to 1195 km.

Do tej pory w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zakończono 23 zadania o wartości ponad 8,4 mld zł. Oddane odcinki miały długość ponad 273 km. W przetargach znajduje się 49 zadań o wartości 27,5 mld zł (679 km), a na przetarg oczekują zadania o wartości prawie 52 mld zł. Od października 2015 r. podpisano umowy na odcinki o długości 763 km, których wartość wynosi prawie 31 mld zł 3.

W roku 2018 planuje się oddać do użytku 368,93 km dróg szybkiego ruchu, w tym 19,9 km autostrad. W roku 2019 przewidywane jest oddanie do użytku 242,87 km dróg szybkiego ruchu, w tym 40,47 km autostrad.

Źródło: 25 lat budowy autostrad w Polsce (Multiconsult Polska)