Policja wyrywkowo kontroluje jakość spalin, można stracić dowód

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego prowadzą dzisiaj akcję „Smog”, podczas której będą kontrolowali poziom emisji spalin do atmosfery, a także stan techniczny pojazdów. Szczególną uwagę zwrócą na sprawność układu wydechowego, a w działaniach będą wykorzystywać specjalistyczny sprzęt tzw. dymomierz i analizator spalin.

Głównym celem działań jest ujawnianie nieprawidłowości związanych ze złym stanem technicznym, a w szczególności eliminowanie z ruchu aut, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin do atmosfery. Podczas działań policjanci zwrócą szczególną uwagę także na stan trzeźwości kierujących czy inne popełnione wykroczenia w ruchu drogowym.

Podczas działań policjanci będą sprawdzać układ wydechowy pod kątem nadmiernego zadymienia, sprawność układów: kierowniczego, hamulcowego, zawieszenia, ponadto zwrócą uwagę na stan ogumienia, prawidłowe oświetlenie i oznakowanie pojazdów. Funkcjonariusze za pomocą dymomierza i analizatora spalin sprawdzą czy kontrolowane pojazdy nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności.


Kierujący, których pojazdy nie spełnią wymogów określonych przepisami prawa, muszą się liczyć z utratą dowodu rejestracyjnego, który zostanie zwrócony dopiero po usunięciu usterki. Ponadto kierujący za zły stan techniczny pojazdu może zostać ukarany mandatem w wysokości od 20 do 500 zł.

Art. 132. ust. 1. pkt 1) c) Ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku, policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.

źródło: Działania „Smog” zielonogórskiej drogówki